0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان داغت دلم غمناک کرده / که دست من تو را در خاک کرده   بجایت زینب مظلومه تو / غبار غم ز رویم پاک کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی داد از این دل داد  از این دل   کنار قبر زهرا کرده منزل   بگو زهرا زجا خیزد ببیند   که اشک دیده کردخاک او گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از غسل زیر پیرهن ماند   کمی از خون خشک بر بدن ماند   کفن را در بغل بگرفت و بو کرد   همان طفلی که آخر بی کفن ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه سرد مردم بود و آتش / صدا بین صدا گم بود و آتش   بجای تسلیت با دسته ی گل / هجوم قوم هیضم بود و آتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نامت بر زبان آمد ، زبان آتش گرفت / سوختم چندان که مغز استخوان آتش گرفت   حیدر آمدخاک همچون باد ، گرم گریه شد / خواست تا غسلت دهد ، آب روان آتش گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سینه که دوستدار زهراست / آشفته و بی قرار زهراست   گنجینه ی هفت آسمان ها / در سینه ی خون نگار زهراست   از شرح کرامتش همین بس / عالم همه وامدار زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون است که روی خاک خشت افتاده است / داغ است به قلب سر نوشت افتاده است   خیزید و فرشته را به بیرون ببرید / آتش به در باغ بهشت افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بر این خانه هجوم آوردند / در خاک نهال کینه را پروردند   در کعبه علی شکسته بتها شان را / اکنون به در خانه تلافی کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند   چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین شب از آن شب تیره تر بود / که زهرا حایل دیوار و در بود   شبی کاندر هجوم تیغ بیداد / سرت را سینه زهرا سپر بود . . .   یا فاطمه (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم / مامور برای خدمت زهرائیم   روزی که تمام خلق حیران هستند / ما منتظر شفاعت زهرائیم   شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست رهین منت زهرائیم / مشهور شده به عزت زهرائیم   مُردیم اگر به قبر ما بنویسید / ماپیر غلام حضرت زهرائیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمایان شد ز خط آتش و دود / که جرم فاطمه حب علی بود   پس از زهرا علی بی همزبان شد / اسیر امتی نامهربان شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد/ که تفسیری جدا هر نقطه دارد   به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا در کاری که برایم مقدر نکرده ای کمک نکن . فاطمه زهرا ( ص )

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان داغت دلم غمناک کرده / که دست من تو را در خاک کرده   بجایت زینب مظلومه تو / غبار غم ز رویم پاک کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی داد از این دل داد  از این دل   کنار قبر زهرا کرده منزل   بگو زهرا زجا خیزد ببیند   که اشک دیده کردخاک او گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی از غسل زیر پیرهن ماند   کمی از خون خشک بر بدن ماند   کفن را در بغل بگرفت و بو کرد   همان طفلی که آخر بی کفن ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه سرد مردم بود و آتش / صدا بین صدا گم بود و آتش   بجای تسلیت با دسته ی گل / هجوم قوم هیضم بود و آتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نامت بر زبان آمد ، زبان آتش گرفت / سوختم چندان که مغز استخوان آتش گرفت   حیدر آمدخاک همچون باد ، گرم گریه شد / خواست تا غسلت دهد ، آب روان آتش گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سینه که دوستدار زهراست / آشفته و بی قرار زهراست   گنجینه ی هفت آسمان ها / در سینه ی خون نگار زهراست   از شرح کرامتش همین بس / عالم همه وامدار زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون است که روی خاک خشت افتاده است / داغ است به قلب سر نوشت افتاده است   خیزید و فرشته را به بیرون ببرید / آتش به در باغ بهشت افتاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بر این خانه هجوم آوردند / در خاک نهال کینه را پروردند   در کعبه علی شکسته بتها شان را / اکنون به در خانه تلافی کردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند   چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین شب از آن شب تیره تر بود / که زهرا حایل دیوار و در بود   شبی کاندر هجوم تیغ بیداد / سرت را سینه زهرا سپر بود . . .   یا فاطمه (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم / مامور برای خدمت زهرائیم   روزی که تمام خلق حیران هستند / ما منتظر شفاعت زهرائیم   شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست رهین منت زهرائیم / مشهور شده به عزت زهرائیم   مُردیم اگر به قبر ما بنویسید / ماپیر غلام حضرت زهرائیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمایان شد ز خط آتش و دود / که جرم فاطمه حب علی بود   پس از زهرا علی بی همزبان شد / اسیر امتی نامهربان شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد/ که تفسیری جدا هر نقطه دارد   به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا در کاری که برایم مقدر نکرده ای کمک نکن . فاطمه زهرا ( ص )

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران