0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت قلب صحرا . . . لا الله الا الله  آروم آروم زیر لب ها . . . لا الله الا الله  بین تابوت تن زهرا . . . لا الله الا الله به عزت و شرف لا الله الا الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اهل عالم دم گرفتند به حال خانه ی ما غم گرفتند که روزی روزگاری خانه ی ما صفایی داشت آن را هم گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم نوشته اند که ما هم کسی شویم تنها به خاطر دل زهـــــــرا نوشته اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطميه موج آه شيعه است بيت الاحزان نگاه شيعه است فاطميه تا روايت ميشود درب سوزان با لگد وا ميشود فاطميه فصل بيعت با علي است جرم زهرا گفتن يك ياعلي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود  خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود  ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه  گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آن خنده ی زیبا به لب مولا نیست همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره ی اشک علی تا به ته چاه رسید چاه فهمیدکه کسی همچو علی تنها نیست شهادت حضرت زهرا(س)تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای راه را بستی در کوچه ها بر فاطمه(س) گردنت را میشکست انجا اگر عباس بود  بچه شیعه ها تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا فاطمه الزهرا هر بوته یاسی که بکارم، نذر زهراست زیباترین اشکی که دارم، نذر زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــا"در" دو بــخـش دارد  و مـا هر چه مـي كـشـيـــم از بـخـش دوم اسـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان عزیز بیایید امسال ایام فاطمیه رو باشکوه تر و پرشورتر از سال های گذشته بکنیم و چشم این فرقه های نو ظهور را کور کنیم و به همه ی دنیا نشون بدیم که فاطمه ی زهراست که با ما خط میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من مادر تموم عالمه.... فاطمیه خدا هم غرق ماتمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من مادر تموم عالمه.... فاطمیه خدا هم غرق ماتمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به مدینه به آسمان غریبش/به مسجد نبوی وبه آستان رفیعش/ سلام من به تو ای بانویی که مرد نبردی / زغیر حادثه دیدی به یار شکوه نکردی صل الله علیک یا فاطمه الزهرا(س) یا قره العین الرسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمه یعنی تمام سرنوشت میگوید لبخند او باغ بهشت  فاطمه یعنی تمام هستی ام فاطمه یعنی شراب مستی ام  فاطمه یعنی همه آیین من فاطمه یعنی مدال اهل بیت ذکر روز ماه و سال اهل بیت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگند به ايزد و به قرآن مجيد سوگند به حيدر و به زهراي شهيد نامردم اگر سيه به اين تن نكنم گور پدر عيد من و سال جديد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت قلب صحرا . . . لا الله الا الله  آروم آروم زیر لب ها . . . لا الله الا الله  بین تابوت تن زهرا . . . لا الله الا الله به عزت و شرف لا الله الا الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اهل عالم دم گرفتند به حال خانه ی ما غم گرفتند که روزی روزگاری خانه ی ما صفایی داشت آن را هم گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم نوشته اند که ما هم کسی شویم تنها به خاطر دل زهـــــــرا نوشته اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطميه موج آه شيعه است بيت الاحزان نگاه شيعه است فاطميه تا روايت ميشود درب سوزان با لگد وا ميشود فاطميه فصل بيعت با علي است جرم زهرا گفتن يك ياعلي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود  خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود  ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه  گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آن خنده ی زیبا به لب مولا نیست همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره ی اشک علی تا به ته چاه رسید چاه فهمیدکه کسی همچو علی تنها نیست شهادت حضرت زهرا(س)تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای راه را بستی در کوچه ها بر فاطمه(س) گردنت را میشکست انجا اگر عباس بود  بچه شیعه ها تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

السلام علیک یا فاطمه الزهرا هر بوته یاسی که بکارم، نذر زهراست زیباترین اشکی که دارم، نذر زهراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــا"در" دو بــخـش دارد  و مـا هر چه مـي كـشـيـــم از بـخـش دوم اسـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان عزیز بیایید امسال ایام فاطمیه رو باشکوه تر و پرشورتر از سال های گذشته بکنیم و چشم این فرقه های نو ظهور را کور کنیم و به همه ی دنیا نشون بدیم که فاطمه ی زهراست که با ما خط میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من مادر تموم عالمه.... فاطمیه خدا هم غرق ماتمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من مادر تموم عالمه.... فاطمیه خدا هم غرق ماتمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به مدینه به آسمان غریبش/به مسجد نبوی وبه آستان رفیعش/ سلام من به تو ای بانویی که مرد نبردی / زغیر حادثه دیدی به یار شکوه نکردی صل الله علیک یا فاطمه الزهرا(س) یا قره العین الرسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمه یعنی تمام سرنوشت میگوید لبخند او باغ بهشت  فاطمه یعنی تمام هستی ام فاطمه یعنی شراب مستی ام  فاطمه یعنی همه آیین من فاطمه یعنی مدال اهل بیت ذکر روز ماه و سال اهل بیت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگند به ايزد و به قرآن مجيد سوگند به حيدر و به زهراي شهيد نامردم اگر سيه به اين تن نكنم گور پدر عيد من و سال جديد