0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بی جان...  هزاران کلید هم بیاورند، قفل دلتنگی های دلم را باز نمی کنند  شاه کلید دلم ، فقط نگاه توست.... یا فــاطمه زهــرا (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمعه بیا به فکر مادر باشیم در فکر عزای یاس پرپر باشیم هر جمعه اگر ز حجر تو خون خوردیم این هفته به یاد پهلو و در باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب، همان چادری بود که پشت درب خانه سوخت ولی ازسرفاطمه (س)نیفتاد. یازهرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد دل و دین میبرد از شهر شمیمی/افتاده نخ چادر او دست نسیمی/درخانه ی زهرا همه معراج نشین اند/آنجاکه به جز چادراو نیست گلیمی. یازهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روح دو صد مسیح محتاج دَمَت / زهرایی و خورشید غبار قدمت کی گفته که تو حرم نداری بانو؟ / ای وسعت دلهای شکسته ، حَرَمت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها با دلِ حیدر شده در جنگ و سپس مو سپیدی علی وارد میدان شده است ::صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردک پست که روزی نمک حیدرخورد، نعره زد برسرمادر به غرورم بر خورد، ایستادم به نوک پنجه ی پا اماحیف، دستش از روی سرم رد شد و برمادر خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره نوروز کسی را  شفاعت نمی کند فاطمه (س) را دریابید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیعه شدم رها ز هر قید  در دام محبتت شدم صید  مادر به خدا نمی فــروشم  یک لحظه ی روضه ات به صد عید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﺣﺮﻡ ﺍﺳﺖ ... يا مادر سادات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا ای چاه یارم را گرفتند / گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند میان کوچه ها با ضرب سیلی / همه دار و ندارم را گرفتند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز علی و پدرت قدر تو را کس نشناخت شب قدری و بُوَد قدر تو پنهان زهرا ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عید به نور فاطمیه زیباست روزی تمام سال من با زهراست با بردن نام فاطمه فهمیدم سالی که نکوست از بهارش پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرسال منم عبدعطایت مادر خوشبخت شدم ذیل عطایت مادر نوروز که قابلی ندارد بی بی صد عید الهی به فدایت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـا وسـیـلـه ای کـه نـخـش هـم شـفـاعـت اسـت/ چـــادر نـــمـــاز مـــادر اربـــاب هــای ماست...((یـا زهــرا سلام الله عـلـیـهـا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید است ولی غمی به جان من و تو است / این غم، غم مام مهربان من و تو است توأم شده با عزای زهرای بتول (س / ) عیدی که پر از آه و فغان من و تو است

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بی جان...  هزاران کلید هم بیاورند، قفل دلتنگی های دلم را باز نمی کنند  شاه کلید دلم ، فقط نگاه توست.... یا فــاطمه زهــرا (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمعه بیا به فکر مادر باشیم در فکر عزای یاس پرپر باشیم هر جمعه اگر ز حجر تو خون خوردیم این هفته به یاد پهلو و در باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب، همان چادری بود که پشت درب خانه سوخت ولی ازسرفاطمه (س)نیفتاد. یازهرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد دل و دین میبرد از شهر شمیمی/افتاده نخ چادر او دست نسیمی/درخانه ی زهرا همه معراج نشین اند/آنجاکه به جز چادراو نیست گلیمی. یازهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روح دو صد مسیح محتاج دَمَت / زهرایی و خورشید غبار قدمت کی گفته که تو حرم نداری بانو؟ / ای وسعت دلهای شکسته ، حَرَمت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها با دلِ حیدر شده در جنگ و سپس مو سپیدی علی وارد میدان شده است ::صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردک پست که روزی نمک حیدرخورد، نعره زد برسرمادر به غرورم بر خورد، ایستادم به نوک پنجه ی پا اماحیف، دستش از روی سرم رد شد و برمادر خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره نوروز کسی را  شفاعت نمی کند فاطمه (س) را دریابید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیعه شدم رها ز هر قید  در دام محبتت شدم صید  مادر به خدا نمی فــروشم  یک لحظه ی روضه ات به صد عید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﺣﺮﻡ ﺍﺳﺖ ... يا مادر سادات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا ای چاه یارم را گرفتند / گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند میان کوچه ها با ضرب سیلی / همه دار و ندارم را گرفتند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز علی و پدرت قدر تو را کس نشناخت شب قدری و بُوَد قدر تو پنهان زهرا ایام سوگواری بانوی دوعالم تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عید به نور فاطمیه زیباست روزی تمام سال من با زهراست با بردن نام فاطمه فهمیدم سالی که نکوست از بهارش پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرسال منم عبدعطایت مادر خوشبخت شدم ذیل عطایت مادر نوروز که قابلی ندارد بی بی صد عید الهی به فدایت مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـا وسـیـلـه ای کـه نـخـش هـم شـفـاعـت اسـت/ چـــادر نـــمـــاز مـــادر اربـــاب هــای ماست...((یـا زهــرا سلام الله عـلـیـهـا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید است ولی غمی به جان من و تو است / این غم، غم مام مهربان من و تو است توأم شده با عزای زهرای بتول (س / ) عیدی که پر از آه و فغان من و تو است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران