0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر سیر شده بود از دنیا و الا... تمام خانواده مستجاب الدعوه بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه فاطمیه، بشه آسمون نگیره مگه میشه بگی زهرا، دل مرده جون نگیره مگه میشه غربت تو، گریمونو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، اسم زهرا گریه داره (چشم انتظار یه نگاهتم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند عشق یعنی فاطمه! من می گویم فاطمه یعنی عشق عشق به رسول، به علی، به ائمه و به خدای آن ها.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرا جان! بی خدمت به تو، ناممکن است که بهشت بر ما ممکن شود. نامرئیان عالم معنا، با دستی که از دسترس دستهای ما، بقدر نزدیکی تو با خدا دور است، بارشته های عشق تار و پود تو را رشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرا جان! بی خدمت به تو، ناممکن است که بهشت بر ما ممکن شود. نامرئیان عالم معنا، با دستی که از دسترس دستهای ما، بقدر نزدیکی تو با خدا دور است، بارشته های عشق تار و پود تو را رشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دوبخش است: "ما" و "در" وقصه ی یتیمی "ما" ازکنار "در" شروع شد. یازهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعن الله قاتليك يا فاطمه الزهرا سلام الله عليها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمیه ست اما..........امشب عجيب خوشدلم از بوی كربلا //دارد حسين می‌وزد از سوی كربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش دستان مغیره به روی در حک بود اثری بود که جای لگد مردک بود چشم فضه به جراحات تنت خورد، وَ گفت: کاش میخی که به در بود کمی کوچک بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه جا شُهره به عنوان تو باشیم باید که فقط ریزه خور خان تو باشیم دامن نکش از دست گداهای گرفتار بگذار کمی دست به دامان تو باشیم یا زهرا س

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آن خنده زیبا به لب مولا نیست*/*همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره اشک علی تا به ته چاه رسید*/*چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول الله درباره حضرت زهرا می فرمایند به ازای هر نخ چادر دخترم فاطمه گروه گروه مسلمان وارد بهشت خواهد شد اما افسوس که مردم قدر نشناس مدینه این چادر را خاکی کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روح هستی رمز حق پرستی معنای خلقت زهرا تو هستی شهادت جان سوز فاطمه زهرا برهمگان تسلبت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلی هستم که به ظرب لگد گلاب شدم میان در به لطف آتش کباب شدم سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) برهمه مسلمین تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدی جان... موکول میکنم گله ی هجر را به بعد... امروز حال مادرتان روبراه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه روز برایم نرفته روشن بود فدک گرفتن از این قوم دردسر دارد گرفت دست مرا مادرم ، نشد... نگذاشت... تمام شهر بفهمد حسن جگر دارد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر سیر شده بود از دنیا و الا... تمام خانواده مستجاب الدعوه بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه فاطمیه، بشه آسمون نگیره مگه میشه بگی زهرا، دل مرده جون نگیره مگه میشه غربت تو، گریمونو در نیاره تقصیر چشمای ما نیست، اسم زهرا گریه داره (چشم انتظار یه نگاهتم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند عشق یعنی فاطمه! من می گویم فاطمه یعنی عشق عشق به رسول، به علی، به ائمه و به خدای آن ها.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرا جان! بی خدمت به تو، ناممکن است که بهشت بر ما ممکن شود. نامرئیان عالم معنا، با دستی که از دسترس دستهای ما، بقدر نزدیکی تو با خدا دور است، بارشته های عشق تار و پود تو را رشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهرا جان! بی خدمت به تو، ناممکن است که بهشت بر ما ممکن شود. نامرئیان عالم معنا، با دستی که از دسترس دستهای ما، بقدر نزدیکی تو با خدا دور است، بارشته های عشق تار و پود تو را رشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دوبخش است: "ما" و "در" وقصه ی یتیمی "ما" ازکنار "در" شروع شد. یازهرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعن الله قاتليك يا فاطمه الزهرا سلام الله عليها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمیه ست اما..........امشب عجيب خوشدلم از بوی كربلا //دارد حسين می‌وزد از سوی كربلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش دستان مغیره به روی در حک بود اثری بود که جای لگد مردک بود چشم فضه به جراحات تنت خورد، وَ گفت: کاش میخی که به در بود کمی کوچک بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه جا شُهره به عنوان تو باشیم باید که فقط ریزه خور خان تو باشیم دامن نکش از دست گداهای گرفتار بگذار کمی دست به دامان تو باشیم یا زهرا س

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آن خنده زیبا به لب مولا نیست*/*همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره اشک علی تا به ته چاه رسید*/*چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول الله درباره حضرت زهرا می فرمایند به ازای هر نخ چادر دخترم فاطمه گروه گروه مسلمان وارد بهشت خواهد شد اما افسوس که مردم قدر نشناس مدینه این چادر را خاکی کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روح هستی رمز حق پرستی معنای خلقت زهرا تو هستی شهادت جان سوز فاطمه زهرا برهمگان تسلبت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلی هستم که به ظرب لگد گلاب شدم میان در به لطف آتش کباب شدم سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) برهمه مسلمین تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدی جان... موکول میکنم گله ی هجر را به بعد... امروز حال مادرتان روبراه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه روز برایم نرفته روشن بود فدک گرفتن از این قوم دردسر دارد گرفت دست مرا مادرم ، نشد... نگذاشت... تمام شهر بفهمد حسن جگر دارد