0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مهر دل فروز، در آسمان علم / وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم   اى حجت خدا، ما را شفیع شو / در روز واپسین، یا باقرالعلوم   عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب   همه اوضاع عالم زین مصیبت در هم است امشب   امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دون   مدینه غم سرا از این غم و زین ماتم است امشب   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا(س)   سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر(ع) تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای باقر !علم نیست آنچه در نزد مردمان است. علم آن است که مظهرش باقر العلوم است. ما را سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت کن! شهادت حضرت امام محمد باقر( ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهی به زخم زبان قلب حضرتش خستند گهی به خانه‌اش از کینه خصم برد هجوم بسان مادر و آباء رنج دیده‌ی خویش همیشه بود ز حقّ و حقوق خود محروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غربت علی و خاندان او سوگند امام ما ز جهان رفت با دلی مغموم هماره قصه مظلومی‌اش به خاک بقیع بود ز غربت قبرش برای ما معلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از زهر و عطش ناله زنان می سوزی از غم شام بلا، گریه کنان می سوزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظرت می رسد آن لحظه اسیرت کردند سمّ اسبان عدو یکسره زیرت کردند عطش آمد به سراغت علی اصغر شده داغت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شفای دل زارت همه جا فکر حسین است به لبِ غرق به خونت همه دم ذکر حسین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باقر علم جهان را تو ملقب باشی تو به یادآور هر ناله‌ی زینب باشی دل شیعه نگرانت زهر کین برده توانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم سر تو باد سلامت یا رسول ‌الله وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طاقت است زبان را به وصف غم‌هایش نه قدرت است قلم را که تا کند مرقوم بگو به امت اسلام، این سخن (میثم) به مرگ حضرت باقر یتیم گشت علوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر آل رسولی به جهان نور دو عینی پسر کرب و بلائی نوه‌ی پاک حسینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر که گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر ندیده دیده ى گیتى به علم و دانش و تقوا کسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سر مـی پـرورانم من هوای حضرت بـاقر (ع) بـه دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر (ع) زعشقش جان من بر لب رسیده کس نمی دانـد کـه نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر (ع)

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مهر دل فروز، در آسمان علم / وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم   اى حجت خدا، ما را شفیع شو / در روز واپسین، یا باقرالعلوم   عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب   همه اوضاع عالم زین مصیبت در هم است امشب   امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دون   مدینه غم سرا از این غم و زین ماتم است امشب   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا(س)   سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر(ع) تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش، امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای باقر !علم نیست آنچه در نزد مردمان است. علم آن است که مظهرش باقر العلوم است. ما را سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت کن! شهادت حضرت امام محمد باقر( ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهی به زخم زبان قلب حضرتش خستند گهی به خانه‌اش از کینه خصم برد هجوم بسان مادر و آباء رنج دیده‌ی خویش همیشه بود ز حقّ و حقوق خود محروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غربت علی و خاندان او سوگند امام ما ز جهان رفت با دلی مغموم هماره قصه مظلومی‌اش به خاک بقیع بود ز غربت قبرش برای ما معلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که از زهر و عطش ناله زنان می سوزی از غم شام بلا، گریه کنان می سوزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظرت می رسد آن لحظه اسیرت کردند سمّ اسبان عدو یکسره زیرت کردند عطش آمد به سراغت علی اصغر شده داغت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شفای دل زارت همه جا فکر حسین است به لبِ غرق به خونت همه دم ذکر حسین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باقر علم جهان را تو ملقب باشی تو به یادآور هر ناله‌ی زینب باشی دل شیعه نگرانت زهر کین برده توانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم سر تو باد سلامت یا رسول ‌الله وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طاقت است زبان را به وصف غم‌هایش نه قدرت است قلم را که تا کند مرقوم بگو به امت اسلام، این سخن (میثم) به مرگ حضرت باقر یتیم گشت علوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر آل رسولی به جهان نور دو عینی پسر کرب و بلائی نوه‌ی پاک حسینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر که گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر ندیده دیده ى گیتى به علم و دانش و تقوا کسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سر مـی پـرورانم من هوای حضرت بـاقر (ع) بـه دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر (ع) زعشقش جان من بر لب رسیده کس نمی دانـد کـه نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر (ع)

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران