0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام   آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   تنها نه در عزاى تو چشم بشر گریست   گریست آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تر ین غر یب دیار مدینه بود / او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود   صد باب علم از کلماتش گشوده شد / در بین عالمان به خدا بی قرینه بود . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم   هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم   سر تو باد سلامت یا رسول ‌الله   وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد   نفسم با جگر شعله ورم می سوزد   با دلم زهر چه کرده ست خدا می داند   جگرم نه که زپا تا به سرم می سوزد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است / چهار نور خدا می دمد زدامانش   یکی است حضرت باقر از آن چهار امام / که داغ او زده آتش به قلب یارانش . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا   بهر او خلقت این دایره گردون کرد   گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید   شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش   تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش   به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه   ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه . . .   شهادت غریبانه ی امام مسموم، باقر مظلوم (ع)، بر شما تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم / بابى اَنْتَ که گشتى مسموم   اى فداى حق و قربانى دین / کرده یک عمر نگهبانى دین . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باقر علم نبی، فرزند حیدر / از ما شفاعت کن اماما روز محشر   کی می شود قبر تو را در بربگیرم / پروانه سان دورت بگردم تا بمیرم   شهادتش تسلیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى زمین و آسمان سوگوار غربتت   آفتاب صبحدم، سنگ مزارغربتت   بر جبین فصل‏ها هر یک نشان داغ توست   اى گریبان خزان، چاک از بهارغربتت   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم / از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم   هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته / سنگینى داغت دل ما را شکسته . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت، تسلیت و تعزیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند   خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است   گلچین روزگار که دستش شکسته باد   از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود تو مظلومى و قبر تو خراب / دیده دهر ازین غصه پر آب   شیعه را دل ز عزایت شده داغ / که بود قبر تو بى شمع و چراغ   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام محمد باقر (ع) :   خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد   اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد . . .   شهادت پنجمین گل باغ نبوی، تسلیت و تعزیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دگر مدینه غمی تازه دیده است   داغی دگر به جان و دل او رسیده است   تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است   ماتم نشین و غم زده هر آفریده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام   آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   تنها نه در عزاى تو چشم بشر گریست   گریست آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تر ین غر یب دیار مدینه بود / او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود   صد باب علم از کلماتش گشوده شد / در بین عالمان به خدا بی قرینه بود . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بود شکافنده‌ی تمام علوم   هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم   سر تو باد سلامت یا رسول ‌الله   وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد   نفسم با جگر شعله ورم می سوزد   با دلم زهر چه کرده ست خدا می داند   جگرم نه که زپا تا به سرم می سوزد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است / چهار نور خدا می دمد زدامانش   یکی است حضرت باقر از آن چهار امام / که داغ او زده آتش به قلب یارانش . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا   بهر او خلقت این دایره گردون کرد   گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید   شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش   تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش   به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه   ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه . . .   شهادت غریبانه ی امام مسموم، باقر مظلوم (ع)، بر شما تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم / بابى اَنْتَ که گشتى مسموم   اى فداى حق و قربانى دین / کرده یک عمر نگهبانى دین . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باقر علم نبی، فرزند حیدر / از ما شفاعت کن اماما روز محشر   کی می شود قبر تو را در بربگیرم / پروانه سان دورت بگردم تا بمیرم   شهادتش تسلیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى زمین و آسمان سوگوار غربتت   آفتاب صبحدم، سنگ مزارغربتت   بر جبین فصل‏ها هر یک نشان داغ توست   اى گریبان خزان، چاک از بهارغربتت   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم / از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم   هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته / سنگینى داغت دل ما را شکسته . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت، تسلیت و تعزیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند   خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است   گلچین روزگار که دستش شکسته باد   از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود تو مظلومى و قبر تو خراب / دیده دهر ازین غصه پر آب   شیعه را دل ز عزایت شده داغ / که بود قبر تو بى شمع و چراغ   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام محمد باقر (ع) :   خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد   اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد . . .   شهادت پنجمین گل باغ نبوی، تسلیت و تعزیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دگر مدینه غمی تازه دیده است   داغی دگر به جان و دل او رسیده است   تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است   ماتم نشین و غم زده هر آفریده است . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران