0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهید شد ز جفای هشام آن مولا ز زهر تعبیه در زین که آب شد جانش غریب اوست که در موسم زیارت حج مدینه و آن همه زائر که هست مهمانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو کسب فضیلت کن چو مردان خدا اى دل ز بحر دانش بى منتهاى حضرت باقر اگر گردد شفیع ما بنزد خالق یکتا بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین قافله سالار شیعیان پارسا الگوی بینش و پرهیز، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر تشنگان معرفت دوست تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان اشک غم از دیده ما بیرون کرد دل ما را ز غم و غصّه لبالب خون کرد هر دلى رسته ز غم بود، به غم کرد دچار هر سرى لاف زد از عقل و خرد مجنون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا بهر او خلقت این دایره گردون کرد گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک امان ز تو و ظلم بی نهایت تو ز بدو خلقت عالم همیشه عادت تو به پیروان فرامین قادر متعال همیشه بغض و حسد کینه و عداوت تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر این گوهر یکدانه ندانست فلک که غریبانه به زیر لحدش مدفون کرد مى رود اشگ غم از چشم ملایک شعر جانسوز تو چون چشم ملک جیحون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عدو ظلم و شرارت دیده چون پدر رنج اسارت دیده خار در پا و رَسَن در بازو رفته اى با اُسرا در هر سو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور دل فاطمه بى تاب شد   پیکرش از زهر جفا آب شد   پنجم ولى کبریا شد شهید   آن یادگار کربلا شد شهید . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به درد تو به داغ تو / سلام ما به قبر بى چراغ تو   خورشید چرخ دین افول کرده / قلب پیمبر را ملول کرده . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش بر قبرت حرم سازیم امامم   بر گنبدش پرچم بیافرازیم امامم   آییم پابوس و تو را زوّار گردیم   ما بى کسان هم لایق دیدار گردیم . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه قلبش از غم، آتش مى‏ گرفت / گاه زهر کین حیاتش مى‏ گرفت   اشکهاى سرخ امانش را گرفت / ذره ذره داغ جانش را گرفت . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمس و قمر را به نسب اخترى   نسل امام از پدر و مادرى   اختر تابنده دانش تویى   بلکه شکافنده دانش توئى . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون / آندم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام   داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی / بر قبر بی چراغ تو گوییم یک سلام   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع   پر مى‏ زند کبوتر دل، در هواى تو   در را به روى امت اسلام بسته‏ اند   آن گمرهان که بى خبرند از صفاى تو . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده / سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر   زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز / که جز حق کَس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهید شد ز جفای هشام آن مولا ز زهر تعبیه در زین که آب شد جانش غریب اوست که در موسم زیارت حج مدینه و آن همه زائر که هست مهمانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو کسب فضیلت کن چو مردان خدا اى دل ز بحر دانش بى منتهاى حضرت باقر اگر گردد شفیع ما بنزد خالق یکتا بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین قافله سالار شیعیان پارسا الگوی بینش و پرهیز، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر تشنگان معرفت دوست تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان اشک غم از دیده ما بیرون کرد دل ما را ز غم و غصّه لبالب خون کرد هر دلى رسته ز غم بود، به غم کرد دچار هر سرى لاف زد از عقل و خرد مجنون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا بهر او خلقت این دایره گردون کرد گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک امان ز تو و ظلم بی نهایت تو ز بدو خلقت عالم همیشه عادت تو به پیروان فرامین قادر متعال همیشه بغض و حسد کینه و عداوت تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر این گوهر یکدانه ندانست فلک که غریبانه به زیر لحدش مدفون کرد مى رود اشگ غم از چشم ملایک شعر جانسوز تو چون چشم ملک جیحون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عدو ظلم و شرارت دیده چون پدر رنج اسارت دیده خار در پا و رَسَن در بازو رفته اى با اُسرا در هر سو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور دل فاطمه بى تاب شد   پیکرش از زهر جفا آب شد   پنجم ولى کبریا شد شهید   آن یادگار کربلا شد شهید . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به درد تو به داغ تو / سلام ما به قبر بى چراغ تو   خورشید چرخ دین افول کرده / قلب پیمبر را ملول کرده . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش بر قبرت حرم سازیم امامم   بر گنبدش پرچم بیافرازیم امامم   آییم پابوس و تو را زوّار گردیم   ما بى کسان هم لایق دیدار گردیم . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه قلبش از غم، آتش مى‏ گرفت / گاه زهر کین حیاتش مى‏ گرفت   اشکهاى سرخ امانش را گرفت / ذره ذره داغ جانش را گرفت . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمس و قمر را به نسب اخترى   نسل امام از پدر و مادرى   اختر تابنده دانش تویى   بلکه شکافنده دانش توئى . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون / آندم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام   داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی / بر قبر بی چراغ تو گوییم یک سلام   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع   پر مى‏ زند کبوتر دل، در هواى تو   در را به روى ا��ت اسلام بسته‏ اند   آن گمرهان که بى خبرند از صفاى تو . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده / سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر   زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز / که جز حق کَس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر . . .   شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران