0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت امام محمد باقر علیه السلام چشمه جوشنده علم و حکمت بر شیعیان حقیقت جوی او تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرده خون خاطرت اى شمع ولا محنت واقعه کربوبلا کربلا دیده اى و کوفه و شام اى شهید از اثر ظلم هشام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعه را دل ز عزایت شده داغ که بود قبر تو بى شمع و چراغ ظلمِ این امتِ دور از ادراک کرده یکسان حَرمت را با خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیت باد شهادت مظلومانه باقر علم اولین و آخرین صابر روزگار تلخ اموی حضرت امام محمدباقر علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون آن دم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی بر قبر بی چراغ تو گئیم یک سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریند در عزای تو پیوسته مرد و زن سوزند از برای تو هر روز خاص و عام گاهی به دشت کرب و بلا بوده ای اسیر گاهی به کوفه بر تو شد ظلم، گه به شام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز وارث داغ های کربلا با تنی مسموم از یادآوری خاطرات تلخ کودکی اش رها خواهد شد شهادت امام باقر علیه السلام تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت از درد و الم کاسته شد تا که دین قامتش آراسته شد اى ز آغاز طفولیت خویش بوده در رنج و غم و درد، پریش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غربت علی و خاندان او سوگند امام ما ز جهان رفت با دلی مغموم هماره قصه مظلومی‌اش به خاک بقیع بود ز غربت قبرش برای ما معلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع حالا سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد. گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است شهادت حضرت باقرالعلوم  علیه السلام تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم بابى اَنْتَ که گشتى مسموم اى فداى حق و قربانى دین کرده یک عمر نگهبانى دین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیت باد شهادت جان گداز بنیان گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی حضرت امام محمد باقر علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است گلچین روزگار که دستش شکسته باد از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزد دلم ز داغ غم باقر العلوم آن کس که کشته ره و عشق و عقیده است از غربت و مصیبت آن حجت خدا نخل بلند قامت هستی خمیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش برآن حریم که باشد ملک نگهبانش سلام ما به بقیع آن تجسم غربت گواه بر سخنم تربت امامانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است چهار نور خدا می دمد زدامانش یکی است حضرت باقر آز آن چهار امام که داغ او زده آتش به قلب یارانش شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت امام محمد باقر علیه السلام چشمه جوشنده علم و حکمت بر شیعیان حقیقت جوی او تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرده خون خاطرت اى شمع ولا محنت واقعه کربوبلا کربلا دیده اى و کوفه و شام اى شهید از اثر ظلم هشام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعه را دل ز عزایت شده داغ که بود قبر تو بى شمع و چراغ ظلمِ این امتِ دور از ادراک کرده یکسان حَرمت را با خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیت باد شهادت مظلومانه باقر علم اولین و آخرین صابر روزگار تلخ اموی حضرت امام محمدباقر علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون آن دم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی بر قبر بی چراغ تو گئیم یک سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریند در عزای تو پیوسته مرد و زن سوزند از برای تو هر روز خاص و عام گاهی به دشت کرب و بلا بوده ای اسیر گاهی به کوفه بر تو شد ظلم، گه به شام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز وارث داغ های کربلا با تنی مسموم از یادآوری خاطرات تلخ کودکی اش رها خواهد شد شهادت امام باقر علیه السلام تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت از درد و الم کاسته شد تا که دین قامتش آراسته شد اى ز آغاز طفولیت خویش بوده در رنج و غم و درد، پریش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غربت علی و خاندان او سوگند امام ما ز جهان رفت با دلی مغموم هماره قصه مظلومی‌اش به خاک بقیع بود ز غربت قبرش برای ما معلوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع حالا سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد. گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است شهادت حضرت باقرالعلوم  علیه السلام تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم بابى اَنْتَ که گشتى مسموم اى فداى حق و قربانى دین کرده یک عمر نگهبانى دین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیت باد شهادت جان گداز بنیان گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی حضرت امام محمد باقر علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است گلچین روزگار که دستش شکسته باد از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزد دلم ز داغ غم باقر العلوم آن کس که کشته ره و عشق و عقیده است از غربت و مصیبت آن حجت خدا نخل بلند قامت هستی خمیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش برآن حریم که باشد ملک نگهبانش سلام ما به بقیع آن تجسم غربت گواه بر سخنم تربت امامانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است چهار نور خدا می دمد زدامانش یکی است حضرت باقر آز آن چهار امام که داغ او زده آتش به قلب یارانش شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران