0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه شهادت غریبانه ی امام مسموم باقر مظلوم (ع) بر شما تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم بابى اَنْتَ که گشتى مسموم اى فداى حق و قربانى دین کرده یک عمر نگهبانى دین شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باقر علم نبی، فرزند حیدر از ما شفاعت کن اماما روز محشر کی می شود قبر تو را در بربگیرم پروانه سان دورت بگردم تا بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى زمین و آسمان سوگوار غربتت آفتاب صبحدم سنگ مزارغربتت بر جبین فصل‏ ها هر یک نشان داغ توست اى گریبان خزان چاک از بهارغربتت شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته سنگینى داغت دل ما را شکسته شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت تسلیت و تعزیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور دل فاطمه بى تاب شد پیکرش از زهر جفا آب شد پنجم ولى کبریا شد شهید آن یادگار کربلا شد شهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به درد تو به داغ تو سلام ما به قبر بى چراغ تو خورشید چرخ دین افول کرده قلب پیمبر را ملول کرده شهادت امام باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش بر قبرت حرم سازیم امامم بر گنبدش پرچم بیافرازیم امامم آییم پابوس و تو را زوّار گردیم ما بى کسان هم لایق دیدار گردیم شهادت امام محمد باقر تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه قلبش از غم، آتش مى‏ گرفت گاه زهر کین حیاتش مى‏ گرفت اشک هاى سرخ امانش را گرفت ذره ذره داغ جانش را گرفت شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمس و قمر را به نسب اخترى نسل امام از پدر و مادرى اختر تابنده دانش تویى بلکه شکافنده دانش توئى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون آندم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی بر قبر بی چراغ تو گوییم یک سلام شهادت امام باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع پر مى‏ زند کبوتر دل، در هواى تو در را به روى امت اسلام بسته‏ اند آن گمرهان که بى خبرند از صفاى تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز که جز حق کَس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو تنها نه در عزاى تو چشم بشر گریست گریست آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو شهادت امام باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تر ین غر یب دیار مدینه بود او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود صد باب علم از کلماتش گشوده شد در بین عالمان به خدا بی قرینه بود شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه شهادت غریبانه ی امام مسموم باقر مظلوم (ع) بر شما تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجمین حجّت و هفتم معصوم بابى اَنْتَ که گشتى مسموم اى فداى حق و قربانى دین کرده یک عمر نگهبانى دین شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باقر علم نبی، فرزند حیدر از ما شفاعت کن اماما روز محشر کی می شود قبر تو را در بربگیرم پروانه سان دورت بگردم تا بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى زمین و آسمان سوگوار غربتت آفتاب صبحدم سنگ مزارغربتت بر جبین فصل‏ ها هر یک نشان داغ توست اى گریبان خزان چاک از بهارغربتت شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته سنگینى داغت دل ما را شکسته شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت تسلیت و تعزیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور دل فاطمه بى تاب شد پیکرش از زهر جفا آب شد پنجم ولى کبریا شد شهید آن یادگار کربلا شد شهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به درد تو به داغ تو سلام ما به قبر بى چراغ تو خورشید چرخ دین افول کرده قلب پیمبر را ملول کرده شهادت امام باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش بر قبرت حرم سازیم امامم بر گنبدش پرچم بیافرازیم امامم آییم پابوس و تو را زوّار گردیم ما بى کسان هم لایق دیدار گردیم شهادت امام محمد باقر تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه قلبش از غم، آتش مى‏ گرفت گاه زهر کین حیاتش مى‏ گرفت اشک هاى سرخ امانش را گرفت ذره ذره داغ جانش را گرفت شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمس و قمر را به نسب اخترى نسل امام از پدر و مادرى اختر تابنده دانش تویى بلکه شکافنده دانش توئى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون آندم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی بر قبر بی چراغ تو گوییم یک سلام شهادت امام باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع پر مى‏ زند کبوتر دل، در هواى تو در را به روى امت اسلام بسته‏ اند آن گمرهان که بى خبرند از صفاى تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز که جز حق کَس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو تنها نه در عزاى تو چشم بشر گریست گریست آن دشمن سیاه دل بى حیاى تو شهادت امام باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تر ین غر یب دیار مدینه بود او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود صد باب علم از کلماتش گشوده شد در بین عالمان به خدا بی قرینه بود شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران