0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش بر قبرت حرم سازیم بر گنبدش پرچم بیافرازیم امامم آییم پابوس و تو را زوّار گردیم ما بى كسان هم لایق دیدار گردیم شهادت امام محمدباقر عليه السلام تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای باقر !علم نیست آنچه در نزد مردمان است. علم آن است که مظهرش باقر العلوم است. ما را سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت کن! شهادت حضرت امام محمد باقر( ع) تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین قافله سالار شیعیان پارسا الگوی بینش و پرهیز، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر تشنگان معرفت دوست تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع اکنون سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد! گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است! "شهادت حضرت باقرالعلوم (علیه السلام) تسلیت باد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است گلچین روزگار که دستش شکسته باد از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است . . . شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است گلچین روزگار که دستش شکسته باد از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود تو مظلومى و قبر تو خراب دیده دهر ازین غصه پر آب شیعه را دل ز عزایت شده داغ که بود قبر تو بى شمع و چراغ شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام محمد باقر (ع) خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد شهادت پنجمین گل باغ نبوی تسلیت و تعزیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دگر مدینه غمی تازه دیده است داغی دگر به جان و دل او رسیده است تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است ماتم نشین و غم زده هر آفریده است شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مهر دل فروز ، در آسمان علم وى یار مه جبین ، یا باقرالعلوم اى حجت خدا ، ما را شفیع شو در روز واپسین ، یا باقرالعلوم عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب همه اوضاع عالم زین مصیبت در هم است امشب امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دون مدینه غم سرا از این غم و زین ماتم است امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین نور دیده زهرا(س) سپهر دانش و بینش امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام محمد باقر (ع) دعای انسان پشت سر برادر دینی اش نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد نفسم با جگر شعله ورم می سوزد با دلم زهر چه کرده ست خدا می داند جگرم نه که زپا تا به سرم می سوزد شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است چهار نور خدا می دمد زدامانش یکی است حضرت باقر از آن چهار امام که داغ او زده آتش به قلب یارانش شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش بر قبرت حرم سازیم بر گنبدش پرچم بیافرازیم امامم آییم پابوس و تو را زوّار گردیم ما بى كسان هم لایق دیدار گردیم شهادت امام محمدباقر عليه السلام تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای باقر !علم نیست آنچه در نزد مردمان است. علم آن است که مظهرش باقر العلوم است. ما را سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت کن! شهادت حضرت امام محمد باقر( ع) تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرا رسیدن سال روز شهادت پنجمین قافله سالار شیعیان پارسا الگوی بینش و پرهیز، حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بر تشنگان معرفت دوست تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع اکنون سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد! گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است! "شهادت حضرت باقرالعلوم (علیه السلام) تسلیت باد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است گلچین روزگار که دستش شکسته باد از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است . . . شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است گلچین روزگار که دستش شکسته باد از باغ اهل بیت گلی تازه چیده است شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود تو مظلومى و قبر تو خراب دیده دهر ازین غصه پر آب شیعه را دل ز عزایت شده داغ که بود قبر تو بى شمع و چراغ شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام محمد باقر (ع) خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد شهادت پنجمین گل باغ نبوی تسلیت و تعزیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار دگر مدینه غمی تازه دیده است داغی دگر به جان و دل او رسیده است تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است ماتم نشین و غم زده هر آفریده است شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مهر دل فروز ، در آسمان علم وى یار مه جبین ، یا باقرالعلوم اى حجت خدا ، ما را شفیع شو در روز واپسین ، یا باقرالعلوم عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب همه اوضاع عالم زین مصیبت در هم است امشب امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دون مدینه غم سرا از این غم و زین ماتم است امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین نور دیده زهرا(س) سپهر دانش و بینش امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش به گوش اهل ولا می رسد این زمزمه ز کینه پرپر شده دست گل فاطمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام محمد باقر (ع) دعای انسان پشت سر برادر دینی اش نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد نفسم با جگر شعله ورم می سوزد با دلم زهر چه کرده ست خدا می داند جگرم نه که زپا تا به سرم می سوزد شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است چهار نور خدا می دمد زدامانش یکی است حضرت باقر از آن چهار امام که داغ او زده آتش به قلب یارانش شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران