0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی زچه رو دیده ما میگرید / در ماتم شاه اولیا می گرید تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست / عیسی به فلک از این عزا میگرید با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را التماس دعا دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای صیقل روح و روان ها / به دل دریائی ازایمان نشانیم برای اولین مظلوم عالم / بسی خون دل ازچشمان چکانیم هزاران لعنت و نفرین بسیار / به قاتل های مولا مان رسانیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر تماشای دری خون آلود / یاد آوری حادثه ای سرخ و کبود کم کم به علی بال پریدن میداد / ای تیغ نیازی به حضور تو نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع) یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع) وقتی که شکافت فرق او در محراب گفتند مگر نماز می خواند علی(ع) . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــخــورده سفــره‌ات جز خشک‌نانی نــدیــده کـام تو جز استخوانی نـــــدارد آســـمـــــان حــجـــره تـــو به جز اقلیم اشکت کهکشانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دنی، جای کسی همچو علی نیست آغشت به خون، روی جهان‏تاب علی را تا رد نکند خالق او، خواهش اورا ز آن رنگ شهادت زده، محراب علی را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روا باشد که گردد آسمان زیر و زبر امشب    که شد فرق على شیر خدا شقّ القمر امشب   ز خون فرق حیدر دامن محراب گلگون شد    به خاک افتاد از بیداد، نخلى بارور امشب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کو، آن که بردوشش کشاند در دل شب    قوت یتیم و دردمند و زار و مضطر   از ماتم جانکاه او هر رادمردى   دست مصیبت مى زند بر سینه و سر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع) / یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع)   وقتی که شکافت فرق او در محراب / گفتند مگر نماز می خواند علی(ع) . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنکه امید همه هستی تو علی(ع) / بر عرش خدا قائمه هستی تو علی(ع)   آنقدر غریبی که خدا می داند / مظلوم تر از فاطمه(س) هستی تو علی(ع) . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت   ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دنی، جای کسی همچو علی نیست / آغشت به خون، روی جهان‏تاب علی را   تا رد نکند خالق او، خواهش اورا / ز آن رنگ شهادت زده، محراب علی را  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا شیعه دلش محزون است / از غم عشق علی مجنون است   این همان ماتم عظمی باشد / سحر آخر مولا باشد  . . .

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی زچه رو دیده ما میگرید / در ماتم شاه اولیا می گرید تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست / عیسی به فلک از این عزا میگرید با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را التماس دعا دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای صیقل روح و روان ها / به دل دریائی ازایمان نشانیم برای اولین مظلوم عالم / بسی خون دل ازچشمان چکانیم هزاران لعنت و نفرین بسیار / به قاتل های مولا مان رسانیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر تماشای دری خون آلود / یاد آوری حادثه ای سرخ و کبود کم کم به علی بال پریدن میداد / ای تیغ نیازی به حضور تو نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع) یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع) وقتی که شکافت فرق او در محراب گفتند مگر نماز می خواند علی(ع) . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــخــورده سفــره‌ات جز خشک‌نانی نــدیــده کـام تو جز استخوانی نـــــدارد آســـمـــــان حــجـــره تـــو به جز اقلیم اشکت کهکشانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دنی، جای کسی همچو علی نیست آغشت به خون، روی جهان‏تاب علی را تا رد نکند خالق او، خواهش اورا ز آن رنگ شهادت زده، محراب علی را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روا باشد که گردد آسمان زیر و زبر امشب    که شد فرق على شیر خدا شقّ القمر امشب   ز خون فرق حیدر دامن محراب گلگون شد    به خاک افتاد از بیداد، نخلى بارور امشب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کو، آن که بردوشش کشاند در دل شب    قوت یتیم و دردمند و زار و مضطر   از ماتم جانکاه او هر رادمردى   دست مصیبت مى زند بر سینه و سر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع) / یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع)   وقتی که شکافت فرق او در محراب / گفتند مگر نماز می خواند علی(ع) . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنکه امید همه هستی تو علی(ع) / بر عرش خدا قائمه هستی تو علی(ع)   آنقدر غریبی که خدا می داند / مظلوم تر از فاطمه(س) هستی تو علی(ع) . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شهر کوفه در محراب طاعت / علی شد کشته در حال عبادت   ز پـور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقی کوثر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دنی، جای کسی همچو علی نیست / آغشت به خون، روی جهان‏تاب علی را   تا رد نکند خالق او، خواهش اورا / ز آن رنگ شهادت زده، محراب علی را  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدا شیعه دلش محزون است / از غم عشق علی مجنون است   این همان ماتم عظمی باشد / سحر آخر مولا باشد  . . .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران