0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ؛ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﭘﺮ ﭘﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ .... ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻣﻮﻻﺳﺖ .... ﻣﻮﻻ ﺑﻤﺎﻥ ﻣﻮﻻ ﻧﺮﻭ ﯾﺘﯿﻤﺎﻥ ﯾﺘﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ !.... ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روا باشد که گردد، آسمان، زیر و زبر امشب. که شد فرق علی، شیر خدا شق القمر امشب. ز خون فرق حیدر، دامن محراب گلگون شد، به خاک افتاد از بیداد، نخلی بارور امشب. شهادت امیر المومنین علی <ع> تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم چرانی ابن ملجم را قاتل کرد... باور نداری.. از قطام بپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می رسد آوای تیغی پشت مسجدهای شـهر قــاتل مـولایمـان شمشـیــر صیقـــل می دهد السلام علیک یا مولی الموحدین (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی به سجده ، بارقه ی تیغ و … بعد از آن محراب غرق خون شد و بالا نیامدی شهادت حضرت امام علی علیه السلام تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر تماشای دری خون آلود یادآوری حادثه ای سرخ و کبود کم کم به علی بال پریدن می داد ای تیغ نیازی به حضور تو نبود شهادت مولای متقیان علی )علیه السلام( تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای صیقل روح و روان ها به دل دریائی ازایمان نشانیم برای اولین مظلوم عالم بسی خون دل ازچشمان چکانیم هزاران لعنت و نفرین بسیار به قاتل های مولا مان رسانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر تماشای دری خون آلود یاد آوری حادثه ای سرخ و کبود کم کم به علی بال پریدن میداد ای تیغ نیازی به حضور تو نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع) یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع) وقتی که شکافت فرق او در محراب گفتند مگر نماز می خواند علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر خصم تارک حیدر شکسته است محراب، همچو لاله در خون نشسته است فلک نجات و قائمه عرش کردگار از موج خیز حادثه بى تاب و خسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برج ولا مهر جهانتاب علی است در شهر علوم سرمدی ،باب علی است از اول خلقت جهان تا محشر مظلوم ترین شهید محراب ،علی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم سوره کوثر نوشتند دلم را بنده قنبر نوشتند به کوی عاشقی، در لوح سینه صد و ده مرتبه حیـــدر نوشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ذکر علی صومعه و دیری نیست کس را پـی درک ذات او سیری نیست گویند که از غـیر علـی چشـم بپوش هـر جـا نگـرم علـی بـود غیـری نیـست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملائک پر زنان ، بر سر زنان از عرش می آیند ببین بال ملائک را کز آن شق القمر تر شد غروبی کرد ماه آن سان که دیگر بر نمی تابد بیا زهرا ، تلافی کن علی آخر به بستر شد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ؛ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﭘﺮ ﭘﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ .... ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻣﻮﻻﺳﺖ .... ﻣﻮﻻ ﺑﻤﺎﻥ ﻣﻮﻻ ﻧﺮﻭ ﯾﺘﯿﻤﺎﻥ ﯾﺘﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ !.... ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روا باشد که گردد، آسمان، زیر و زبر امشب. که شد فرق علی، شیر خدا شق القمر امشب. ز خون فرق حیدر، دامن محراب گلگون شد، به خاک افتاد از بیداد، نخلی بارور امشب. شهادت امیر المومنین علی <ع> تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم چرانی ابن مل��م را قاتل کرد... باور نداری.. از قطام بپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می رسد آوای تیغی پشت مسجدهای شـهر قــاتل مـولایمـان شمشـیــر صیقـــل می دهد السلام علیک یا مولی الموحدین (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی به سجده ، بارقه ی تیغ و … بعد از آن محراب غرق خون شد و بالا نیامدی شهادت حضرت امام علی علیه السلام تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر تماشای دری خون آلود یادآوری حادثه ای سرخ و کبود کم کم به علی بال پریدن می داد ای تیغ نیازی به حضور تو نبود شهادت مولای متقیان علی )علیه السلام( تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای صیقل روح و روان ها به دل دریائی ازایمان نشانیم برای اولین مظلوم عالم بسی خون دل ازچشمان چکانیم هزاران لعنت و نفرین بسیار به قاتل های مولا مان رسانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر تماشای دری خون آلود یاد آوری حادثه ای سرخ و کبود کم کم به علی بال پریدن میداد ای تیغ نیازی به حضور تو نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع) یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع) وقتی که شکافت فرق او در محراب گفتند مگر نماز می خواند علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر خصم تارک حیدر شکسته است محراب، همچو لاله در خون نشسته است فلک نجات و قائمه عرش کردگار از موج خیز حادثه بى تاب و خسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برج ولا مهر جهانتاب علی است در شهر علوم سرمدی ،باب علی است از اول خلقت جهان تا محشر مظلوم ترین شهید محراب ،علی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم سوره کوثر نوشتند دلم را بنده قنبر نوشتند به کوی عاشقی، در لوح سینه صد و ده مرتبه حیـــدر نوشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ذکر علی صومعه و دیری نیست کس را پـی درک ذات او سیری نیست گویند که از غـیر علـی چشـم بپوش هـر جـا نگـرم علـی بـود غیـری نیـست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملائک پر زنان ، بر سر زنان از عرش می آیند ببین بال ملائک را کز آن شق القمر تر شد غروبی کرد ماه آن سان که دیگر بر نمی تابد بیا زهرا ، تلافی کن علی آخر به بستر شد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران