0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام صادق ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواى بقیع دارد و غم صادق / عزا گرفته دل من ز ماتم صادق   دوباره بیرق مشکى به دست دل گیرم / زنم به ســ ـ‌ــ‌ینه که آمد محرم صادق . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون ترست / گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   یا رب چه روى داده کزین سوگ جانگداز / خلقى پریش خاطر و دلها پر آذرست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرزمان رنگ جفا را می دید   کوچه و کرب و بلا را می دید   خانه اش چونکه در آتش می سوخت   خیمه ی آل عبا را می دید   شهادت امام صادق(ع)تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ صادق شرر سینه ام افروخته کرد   جگرى سوخته یاد از جگر سوخته کرد   آنکه هم ظاهر و هم باطن ما مى داند   با دلش زهر چه کرده است خدا مى داند . . .   شهادت امام صادق تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون تر است   گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب شهادت صادق آل‌پیامبر است؛ شبی که خورشید مدینه دانش،   چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رسالت، در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر   که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر   شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم   دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت   کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی   بر پیروان آن حضرت تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گرفته یاد ایوان بقیع   دیده ای داریم گریان بقیع   حیف بر خاکش بتابد آفتاب   سایه­ی عرش است بر جان بقیع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین از تو پدیدار شده حضرت صادق   شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق   از مکتب تو جن و ملک علم گرفتند   انسان ز تو دیندار شده حضرت صادق . . .   شهادت امام صادق(ع)  تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«مدینه» همچنان مظلوم است و … «بقیع» مظلوم¬تر! رنج¬نامه نانوشته شیعه، بر خاک و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر ، گویاتر از هر زمان به شِکْوه و شهادت ایستاده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام صادق ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواى بقیع دارد و غم صادق / عزا گرفته دل من ز ماتم صادق   دوباره بیرق مشکى به دست دل گیرم / زنم به ســ ـ‌ــ‌ینه که آمد محرم صادق . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون ترست / گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   یا رب چه روى داده کزین سوگ جانگداز / خلقى پریش خاطر و دلها پر آذرست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرزمان رنگ جفا را می دید   کوچه و کرب و بلا را می دید   خانه اش چونکه در آتش می سوخت   خیمه ی آل عبا را می دید   شهادت امام صادق(ع)تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ صادق شرر سینه ام افروخته کرد   جگرى سوخته یاد از جگر سوخته کرد   آنکه هم ظاهر و هم باطن ما مى داند   با دلش زهر چه کرده است خدا مى داند . . .   شهادت امام صادق تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین ماتمى که چشم ملائک ز خون تر است   گویا عزاى صادق آل پیغمبرست   شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب شهادت صادق آل‌پیامبر است؛ شبی که خورشید مدینه دانش،   چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رسالت، در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند   بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند   اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند   که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر   که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر   شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم   دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت   کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی   بر پیروان آن حضرت تسلیت باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گرفته یاد ایوان بقیع   دیده ای داریم گریان بقیع   حیف بر خاکش بتابد آفتاب   سایه­ی عرش است بر جان بقیع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین از تو پدیدار شده حضرت صادق   شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق   از مکتب تو جن و ملک علم گرفتند   انسان ز تو دیندار شده حضرت صادق . . .   شهادت امام صادق(ع)  تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«مدینه» همچنان مظلوم است و … «بقیع» مظلوم¬تر! رنج¬نامه نانوشته شیعه، بر خاک و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر ، گویاتر از هر زمان به شِکْوه و شهادت ایستاده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.