0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام سجاد(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شاهد دشت کربلا ادرکنی ای وارث شاه شهدا ادرکنی هم خسته ی تب بودی وهم تشنه ی آب  ای بسته به زنجیر جفا ادرکنی شهادت امام سجادعلیه السلام رو تسلیت میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام سجده کننده بر تربت کربلا عروجت بر جاده های گل آذین بسته آسمان و رها شدنت از بی مهری های اهل زمین بر قلب های ما تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم فراق امام کاروان اسرای کربلا نگین آرامش قلب اهل حرم بر همگان به ویژه جوانان دلداده کوی دوست تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیت باد سالروز شهادت امامِ لحظه های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت بزرگ مرد مناجات سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان بر همه جوانان جوینده راه سبز وصال تسلیت باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه پس کوچه های جوانی ام نجوای دعای توست که می جوشد و میل رویش را در تمام وجودم ایجاد می کند برای سبز شدن و جوانه زدن، لابه لای صحیفه ات آشیانه می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام عابدان شب زنده دار، غم فراق علقمه و عاشورا چگونه بر پیکر تب دارت نهیب می زد آن زمان که در ابتدای اسارتت، زخم های گلگون قدم هایت را به شمارش نشستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب اشک های داغ ِ روی گونه هایم در کنار تپش های ملتهب قلبم، نظاره گر پر کشیدن سجده دارترین عنصر هستی است ای امام زمزمه های عاشقانه شب، سفرت پرباران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحیفه سبز تو، نجوای انوار تابناکی است که تا بی نهایت شربت آرام بخش روح عطشناک آدمی است دعاهایت را در این فصل سرد، بدرقه جوانی ام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز پر کشیدنِ مردی است که در سالیان دراز غم عظیم عاشورا را لابه لای بغض های مناجات به آسمان هدیه کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام سجده کننده بر تربت کربلا عروجت بر جاده های گل آذین بسته آسمان و رها شدنت از بی مهری های اهل زمین بر قلب های ما تسلیت باد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام سجاد(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شاهد دشت کربلا ادرکنی ای وارث شاه شهدا ادرکنی هم خسته ی تب بودی وهم تشنه ی آب  ای بسته به زنجیر جفا ادرکنی شهادت امام سجادعلیه السلام رو تسلیت میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام سجده کننده بر تربت کربلا عروجت بر جاده های گل آذین بسته آسمان و رها شدنت از بی مهری های اهل زمین بر قلب های ما تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم فراق امام کاروان اسرای کربلا نگین آرامش قلب اهل حرم بر همگان به ویژه جوانان دلداده کوی دوست تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیت باد سالروز شهادت امامِ لحظه های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت بزرگ مرد مناجات سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان بر همه جوانان جوینده راه سبز وصال تسلیت باد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه پس کوچه های جوانی ام نجوای دعای توست که می جوشد و میل رویش را در تمام وجودم ایجاد می کند برای سبز شدن و جوانه زدن، لابه لای صحیفه ات آشیانه می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام عابدان شب زنده دار، غم فراق علقمه و عاشورا چگونه بر پیکر تب دارت نهیب می زد آن زمان که در ابتدای اسارتت، زخم های گلگون قدم هایت را به شمارش نشستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب اشک های داغ ِ روی گونه هایم در کنار تپش های ملتهب قلبم، نظاره گر پر کشیدن سجده دارترین عنصر هستی است ای امام زمزمه های عاشقانه شب، سفرت پرباران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحیفه سبز تو، نجوای انوار تابناکی است که تا بی نهایت شربت آرام بخش روح عطشناک آدمی است دعاهایت را در این فصل سرد، بدرقه جوانی ام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز پر کشیدنِ مردی است که در سالیان دراز غم عظیم عاشورا را لابه لای بغض های مناجات به آسمان هدیه کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای امام سجده کننده بر تربت کربلا عروجت بر جاده های گل آذین بسته آسمان و رها شدنت از بی مهری های اهل زمین بر قلب های ما تسلیت باد