0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بشنیده صداى مجتبى / تا ابد شد مبتلاى مجتبى سالها بهر حسین باید گریست / تا کنى درک عزاى مجتبى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها، چرخ ستمکار تو را کشت حسن / ماجرای در و دیوار، تو را کشت حسن غم بی‌دردی انصار، تو را کشت حسن / به چه تقصیر دگر یار، تو را کشت حسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاله‌اى بود که با داغ جگر سوخته بود آتشى در دل سودا زده افروخته بود شرم دارم که بگویم تن مسموم تو را خصم با تیر به تابوت به هم دوخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست / یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست بر گریه ی زهرا قسم مدیون زهراست / چشمی که گریان عزای مجتبی نیست شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت را، نه چراغ و نه رواق و نه در است زائر قبر تو، ماه است و نسیم سحر است قبر بی زائر تو، کعبۀ اهل نظر است لاله‌اش خون دل «میثم» خونین‌جگر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ی قطره‌ای از کوثر جام حسنیم / همه محتاج عنایات مدام حسنیم به خدا شیعه و مأموم حسن بود حسین / ما غلامی ز غلامان غلام حسنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذکر نزول عطا، یا حسن و یا حسین علت لطف خدا، یا حسن و یا حسین تا که خدایی شوم، کرب و بلایی شوم می زنم از دل صدا، یا حسن و یا حسین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بشنیده صداى مجتبى / تا ابد شد مبتلاى مجتبى سالها بهر حسین باید گریست / تا کنى درک عزاى مجتبى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها، چرخ ستمکار تو را کشت حسن / ماجرای در و دیوار، تو را کشت حسن غم بی‌دردی انصار، تو را کشت حسن / به چه تقصیر دگر یار، تو را کشت حسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاله‌اى بود که با داغ جگر سوخته بود آتشى در دل سودا زده افروخته بود شرم دارم که بگویم تن مسموم تو را خصم با تیر به تابوت به هم دوخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست / یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست بر گریه ی زهرا قسم مدیون زهراست / چشمی که گریان عزای مجتبی نیست شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه بشنیده صداى مجتبى / تا ابد شد مبتلاى مجتبى سالها بهر حسین باید گریست / تا كنى درك عزاى مجتبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهره از فروغ ولایت تو یا حسن / مشمول این حدیث پیمبر نمی شود فرمود دیده­ای که کند گریه بر حسن / آن دیده کور وارد محشر نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امام مجتبى ریحانه پیغمبرم از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم من غریب خانه ام در وطن بی گانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ست پیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسن ای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بشنیده صداى مجتبى / تا ابد شد مبتلاى مجتبى سالها بهر حسین باید گریست / تا کنى درک عزاى مجتبى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها، چرخ ستمکار تو را کشت حسن / ماجرای در و دیوار، تو را کشت حسن غم بی‌دردی انصار، تو را کشت حسن / به چه تقصیر دگر یار، تو را کشت حسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاله‌اى بود که با داغ جگر سوخته بود آتشى در دل سودا زده افروخته بود شرم دارم که بگویم تن مسموم تو را خصم با تیر به تابوت به هم دوخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست / یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست بر گریه ی زهرا قسم مدیون زهراست / چشمی که گریان عزای مجتبی نیست شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت را، نه چراغ و نه رواق و نه در است زائر قبر تو، ماه است و نسیم سحر است قبر بی زائر تو، کعبۀ اهل نظر است لاله‌اش خون دل «میثم» خونین‌جگر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ی قطره‌ای از کوثر جام حسنیم / همه محتاج عنایات مدام حسنیم به خدا شیعه و مأموم حسن بود حسین / ما غلامی ز غلامان غلام حسنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذکر نزول عطا، یا حسن و یا حسین علت لطف خدا، یا حسن و یا حسین تا که خدایی شوم، کرب و بلایی شوم می زنم از دل صدا، یا حسن و یا حسین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بشنیده صداى مجتبى / تا ابد شد مبتلاى مجتبى سالها بهر حسین باید گریست / تا کنى درک عزاى مجتبى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها، چرخ ستمکار تو را کشت حسن / ماجرای در و دیوار، تو را کشت حسن غم بی‌دردی انصار، تو را کشت حسن / به چه تقصیر دگر یار، تو را کشت حسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاله‌اى بود که با داغ جگر سوخته بود آتشى در دل سودا زده افروخته بود شرم دارم که بگویم تن مسموم تو را خصم با تیر به تابوت به هم دوخته بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست / یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست بر گریه ی زهرا قسم مدیون زهراست / چشمی که گریان عزای مجتبی نیست شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه بشنیده صداى مجتبى / تا ابد شد مبتلاى مجتبى سالها بهر حسین باید گریست / تا كنى درك عزاى مجتبى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهره از فروغ ولایت تو یا حسن / مشمول این حدیث پیمبر نمی شود فرمود دیده­ای که کند گریه بر حسن / آن دیده کور وارد محشر نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امام مجتبى ریحانه پیغمبرم از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم من غریب خانه ام در وطن بی گانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ست پیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسن ای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد