0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام حسن عسگری(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردرجنت حق زیبانوشتنداین سخن.... سندش خورده به نام نوکرانت یاحسن.... ایام شهادت امام حسن(ع)تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز سوگ امام عسكري، سامرا ماتم سرا شد امام شيعيان در جواني كشته ي زهر جفا شد در آن هنگام كه تخريب آن صحن و سرا شد از داغ پدر،حضرت مهدي صاحب عزا شد شهادت امام حسن عسكري(ع)تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسن عسکری (ع) كسي كه پارسايي خوي او ، بخشندگي طبيعت او و بردباري خصلت او باشد ، دوستانش زياد شوند -بحار الانوار- شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت تعزیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسن عسگری (ع) : کسى که “پارسایى” خوى او، و “بخشندگى” طبیعت او و “بردبارى” خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند. . . شهادتش تسلیت، التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زهر کینه کشتند امام عسگری را / از نو خزان نمودند، گلزار حیدری را . . . زهرا زند به سینه، دنبال آن جنازه / بعد از مه صفر شد، داغش دوباره تازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام حسن عسگری دیده گریان نشود روز جزا در محشر / هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ امام عسگری دلـهـا شکستـه / در ماتم بابای خود مهدی نشسته گرد مصیبت چهره ی عالم گرفته / زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه همین جای تو در سامره تنها باشد / که به دلهای محبان تو جای تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت، عشق است فرزند غایبش را سر سلامت بگویید و باران اشکتان را در بی ‏شکیبی انتظار، بهانه سازید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشدار که ماتم عظیم است امروز دل ها همه با غصه ندیم است امروز بر صاحب عصر تسلیت باید داد کان درّ گرانمایه یتیم است امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسن عسکری ( ع ) کسى که پارسایى خوى او و بخشندگى طبیعت او و بردبارى خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان بر سر زنید ، شد عزای دیگری کشته ی زهر جفا شد امام عسگری از جفای معتمد ، پر زخون دل ها شده در عزای عسگری ، سامره غوغا شده شهادت امام حسن عسگری (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمه (س) امشب به سامرّا عزا برپا کند دیده را یاد امام عسگری (ع) دریا کند ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر (عج) خود خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که زمین و آسمان می گرید از ماتم عسگری (ع) جهان می گرید جا دارد اگر شیعه خون گریه کند چون مهدی صاحب الزمان (عج) می گرید

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام حسن عسگری(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردرجنت حق زیبانوشتنداین سخن.... سندش خورده به نام نوکرانت یاحسن.... ایام شهادت امام حسن(ع)تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز سوگ امام عسكري، سامرا ماتم سرا شد امام شيعيان در جواني كشته ي زهر جفا شد در آن هنگام كه تخريب آن صحن و سرا شد از داغ پدر،حضرت مهدي صاحب عزا شد شهادت امام حسن عسكري(ع)تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسن عسکری (ع) كسي كه پارسايي خوي او ، بخشندگي طبيعت او و بردباري خصلت او باشد ، دوستانش زياد شوند -بحار الانوار- شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت تعزیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسن عسگری (ع) : کسى که “پارسایى” خوى او، و “بخشندگى” طبیعت او و “بردبارى” خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند. . . شهادتش تسلیت، التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زهر کینه کشتند امام عسگری را / از نو خزان نمودند، گلزار حیدری را . . . زهرا زند به سینه، دنبال آن جنازه / بعد از مه صفر شد، داغش دوباره تازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام حسن عسگری دیده گریان نشود روز جزا در محشر / هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ امام عسگری دلـهـا شکستـه / در ماتم بابای خود مهدی نشسته گرد مصیبت چهره ی عالم گرفته / زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه همین جای تو در سامره تنها باشد / که به دلهای محبان تو جای تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت، عشق است فرزند غایبش را سر سلامت بگویید و باران اشکتان را در بی ‏شکیبی انتظار، بهانه سازید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشدار که ماتم عظیم است امروز دل ها همه با غصه ندیم است امروز بر صاحب عصر تسلیت باید داد کان درّ گرانمایه یتیم است امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسن عسکری ( ع ) کسى که پارسایى خوى او و بخشندگى طبیعت او و بردبارى خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعیان بر سر زنید ، شد عزای دیگری کشته ی زهر جفا شد امام عسگری از جفای معتمد ، پر زخون دل ها شده در عزای عسگری ، سامره غوغا شده شهادت امام حسن عسگری (ع) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمه (س) امشب به سامرّا عزا برپا کند دیده را یاد امام عسگری (ع) دریا کند ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر (عج) خود خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که زمین و آسمان می گرید از ماتم عسگری (ع) جهان می گرید جا دارد اگر شیعه خون گریه کند چون مهدی صاحب الزمان (عج) می گرید

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران