0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابن الرضا به حجره غريبانه جان سپرد او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل از روي شوق در ره جانانه جان سپرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي شيعه بزن ناله و فرياد امشب از غربت آن غريب کن ياد امشب مسموم شد از زهر، جواد بن رضا در حجره ي در بسته ي بغداد امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید سپهر عدل و داد است جواد سر لوحه دفتر رشاد است جواد در جود و سخا کسی به پایش نرسد چون مظهر جود حق جواد است، جواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رخ انور امام جواد درود ما، به تن اطهر امام جواد غريب بود و غريبانه جان سپرد و نبود كسى به وادى غم، ياور امام جواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که 25 سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود، فروزان تر از خورشید تابید و درخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره جوان آسمان ولایت، با غروب سرخش، زمین را از داغ فراق پیر خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باب الحوائج، یا جواد الائمه! ای بهارِ نُهُم، تو را شهید کردند؛ در حالی که هنوز بیش از 25 گُل در باغِ عمرت شکوفا نشده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب شفقگون نهمین آفتاب ولایت را تسلیت عرض میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت، امام جواد(ع) تسليت و تعزيت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت غريبانه ي امام مسموم، جواد مظلوم(ع) بر شما تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت، تسليت و تعزيت.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابن الرضا به حجره غريبانه جان سپرد او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل از روي شوق در ره جانانه جان سپرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي شيعه بزن ناله و فرياد امشب از غربت آن غريب کن ياد امشب مسموم شد از زهر، جواد بن رضا در حجره ي در بسته ي بغداد امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید سپهر عدل و داد است جواد سر لوحه دفتر رشاد است جواد در جود و سخا کسی به پایش نرسد چون مظهر جود حق جواد است، جواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رخ انور امام جواد درود ما، به تن اطهر امام جواد غريب بود و غريبانه جان سپرد و نبود كسى به وادى غم، ياور امام جواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که 25 سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود، فروزان تر از خورشید تابید و درخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره جوان آسمان ولایت، با غروب سرخش، زمین را از داغ فراق پیر خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باب الحوائج، یا جواد الائمه! ای بهارِ نُهُم، تو را شهید کردند؛ در حالی که هنوز بیش از 25 گُل در باغِ عمرت شکوفا نشده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب شفقگون نهمین آفتاب ولایت را تسلیت عرض میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت، امام جواد(ع) تسليت و تعزيت.

تعداد ��یامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت غريبانه ي امام مسموم، جواد مظلوم(ع) بر شما تسليت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت، تسليت و تعزيت.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران