0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد   او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد   مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل   از روی شوق در ره جانانه جان سپرد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکه از سوز عطش در تب تابم مادر / تشنه ام تشنه ی یک جرعه ی آبم مادر   عجل آمد به سراغ من و در این دم مرگ / نه به بالین پسرم هست نه بابم مادر  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله از دشمنی دشمن و بیگانه نداشت / ناله از کینه و بی مهری همسر میزد   طائر باغ رضا بود ولی کنج قفس / همچو مرغی که پرش سوخته پر پر میزد . . .   شهادت امام جواد (ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زهر اگر شعله به پیکر میزد  / شعله بر جان و دلش یار ستمگر میزد   نوجوان بود ولی سیر دل از زندگی اش / بسکه آذربه دلش یار ستمگر میزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون حجره همه پای‌کوب و دست افشان   درون حجره یکی بود، دست و پا می زد   ایستاده بود و جوادالائمه جان می داد   ز او بپرس که زخم زبان چرا می زد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من گرفته همسر من خورد و خواب را / زهر جفا ز جان و دلم برده تاب را   واى از عناد دختر مامون که از جفا / مسموم کرد زاده‏ ى ختمى ماب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور نهم ز اوصیا، جلوه جان اولیا   روح به پیکر رضا ، عطر گل خدا جواد   با لب تشنه وای من ، جان به لبت رسیده بود   داشت حریم حجره ات ، غربت کربلا جواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظلوم تر از جواد”ع”بغداد نداشت /  آن مظهر داد ، تاب بیداد نداشت   می خواست که فریاد کند تشنه لبم / از سوز عطش طاقت فریاد نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زند به قلب همه، سوز داغ تو / شد در اشک اهل ولا، چلچراغ تو     اى یادگار فاطمه، اى حجت نهم / گیرد زلال اشک من امشب سراغ تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه باب المراد جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام   و تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می نمایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت آن مظهر داد، تاب بیداد نداشت می خواست که فریاد کند تشنه لبم از سوز عطش، طاقت فریاد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می زنم امروز در کوی توَلاّیت قدم تا بگیری دست این افتاده را فردا جواد در گلستان محمد، نخل سرسبز رضا میوه قلب علی، ریحانه زهرا جواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ميان حجره يا رب کيست غوغا ميکند شکوه زير لب ز بي رحمي دنيا ميکند همسرش از فرط شادي و شعف کف ميزند زين عمل خود را به عالم خوار و رسوا ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشته عالم، غرق ماتم در عزاي جواد الائمه کرده زهرا ناله برپا در عزاي جواد الائمه شد ز بيداد، شهر بغداد کربلاي جواد الائمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاجواد الائمه! اي خورشيد عشق اي مولاي جوان من چه زود غروب کردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشته عالم غرق ماتم در عزاى جوادالائمه كرده زهرا ناله بر پا از براى جوادالائمه يوسف زهرا به سن نوجوانى گشته مسموم مى‏ دهد جان در ميان حجره ‏ى در بسته مظلوم

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد   او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد   مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل   از روی شوق در ره جانانه جان سپرد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکه از سوز عطش در تب تابم مادر / تشنه ام تشنه ی یک جرعه ی آبم مادر   عجل آمد به سراغ من و در این دم مرگ / نه به بالین پسرم هست نه بابم مادر  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله از دشمنی دشمن و بیگانه نداشت / ناله از کینه و بی مهری همسر میزد   طائر باغ رضا بود ولی کنج قفس / همچو مرغی که پرش سوخته پر پر میزد . . .   شهادت امام جواد (ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زهر اگر شعله به پیکر میزد  / شعله بر جان و دلش یار ستمگر میزد   نوجوان بود ولی سیر دل از زندگی اش / بسکه آذربه دلش یار ستمگر میزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون حجره همه پای‌کوب و دست افشان   درون حجره یکی بود، دست و پا می زد   ایستاده بود و جوادالائمه جان می داد   ز او بپرس که زخم زبان چرا می زد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من گرفته همسر من خورد و خواب را / زهر جفا ز جان و دلم برده تاب را   واى از عناد دختر مامون که از جفا / مسموم کرد زاده‏ ى ختمى ماب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور نهم ز اوصیا، جلوه جان اولیا   روح به پیکر رضا ، عطر گل خدا جواد   با لب تشنه وای من ، جان به لبت رسیده بود   داشت حریم حجره ات ، غربت کربلا جواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظلوم تر از جواد”ع”بغداد نداشت /  آن مظهر داد ، تاب بیداد نداشت   می خواست که فریاد کند تشنه لبم / از سوز عطش طاقت فریاد نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زند به قلب همه، سوز داغ تو / شد در اشک اهل ولا، چلچراغ تو     اى یادگار فاطمه، اى حجت نهم / گیرد زلال اشک من امشب سراغ تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت مظلومانه باب المراد جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام   و تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می نمایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت آن مظهر داد، تاب بیداد نداشت می خواست که فریاد کند تشنه لبم از سوز عطش، طاقت فریاد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می زنم امروز در کوی توَلاّیت قدم تا بگیری دست این افتاده را فردا جواد در گلستان محمد، نخل سرسبز رضا میوه قلب علی، ریحانه زهرا جواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ميان حجره يا رب کيست غوغا ميکند شکوه زير لب ز بي رحمي دنيا ميکند همسرش از فرط شادي و شعف کف ميزند زين عمل خود را به عالم خوار و رسوا ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشته عالم، غرق ماتم در عزاي جواد الائمه کرده زهرا ناله برپا در عزاي جواد الائمه شد ز بيداد، شهر بغداد کربلاي جواد الائمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاجواد الائمه! اي خورشيد عشق اي مولاي جوان من چه زود غروب کردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشته عالم غرق ماتم در عزاى جوادالائمه كرده زهرا ناله بر پا از براى جوادالائمه يوسف زهرا به سن نوجوانى گشته مسموم مى‏ دهد جان در ميان حجره ‏ى در بسته مظلوم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران