0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه دل همیشه با حسین است/ولی امشب دلم در کاظمین است بخواه هرآنچه میخواهی ازاین در/جواد باب المراد عالمین است شهادت امام جواد ع تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رخ انور امام جواد  درود ما به تن اطهر امام جواد  غریب بود وغریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد سالروز شهادت امام جواد (ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابن الرضا به حجره، غريبانه جان سپرد او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل از روی شوق در ره جانانه جان سپرد شهادت امام جواد (علیه السلام) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال‌ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرم آخر ای زهر جفا شعله زدی بر جگرم کشت منصور ستم پیشه ز بیداد مرا کاش می‌کرد دمی شرم ز جد و پدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ شب بود که دشمن به سرایم آمد برد از خانه برون وقت نماز سحرم سال‌ها داغ بنی‌فاطمه را می‌دیدم کس ندانست که یک عمر چه آمد به سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی غروب کرد وقتی افق شکست خورشید دیگری جای پدر نشست او یک امام بود هرچند بی قیام اویک رسول بود جبریل شاهد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده آل پیمبر است شهر مدینه گشته عزا خانه وجود رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تشنه بود ، تشنة یک جرعه آب بود   مردی که درد های دلش بی حساب بود   پا می کشید گوشة حجره به روی خاک   پروانه وار غرق تب و التهاب بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ی دل از غم آن آشنا آتش گرفت   یا که گویم قلب او هم از جفا آتش گرفت   زهر کینه همچو میخی روی سینه جا گرفت   سینه و قلب و همه جای شما آتش گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلچین به باغ پرپر من خنده میکند   بر حال زارو مضطرمن خنده میکند   این درد خویش را به که  گویم که ای خدا   در بی کسیم همسر من خنده میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باب الحوائج، یا جواد الائمه! ای بهارِ نُهُم، تو را شهید کردند   در حالی که هنوز بیش از ۲۵ گُل در باغِ عمرت شکوفا نشده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که ۲۵ سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود،   فروزان تر از خورشید تابید و درخشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش   و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رخ انور امام جواد / درود ما، به تن اطهر امام جواد   غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود / کسى به وادى غم، یاور امام جواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید سپهر عدل و داد است جواد   سر لوحه دفتر رشاد است جواد   در جود و سخا کسی به پایش نرسد   چون مظهر جود حق جواد است، جواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب / از غربت آن غریب کن یاد امشب   مسموم شد از زهر، جواد بن رضا / در حجره ی در بسته ی بغداد امشب . . .

گروه پیامک شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت امام جواد ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه دل همیشه با حسین است/ولی امشب دلم در کاظمین است بخواه هرآنچه میخواهی ازاین در/جواد باب المراد عالمین است شهادت امام جواد ع تسلیت باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رخ انور امام جواد  درود ما به تن اطهر امام جواد  غریب بود وغریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد سالروز شهادت امام جواد (ع) تسلیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابن الرضا به حجره، غريبانه جان سپرد او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل از روی شوق در ره جانانه جان سپرد شهادت امام جواد (علیه السلام) تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال‌ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرم آخر ای زهر جفا شعله زدی بر جگرم کشت منصور ستم پیشه ز بیداد مرا کاش می‌کرد دمی شرم ز جد و پدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ شب بود که دشمن به سرایم آمد برد از خانه برون وقت نماز سحرم سال‌ها داغ بنی‌فاطمه را می‌دیدم کس ندانست که یک عمر چه آمد به سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی غروب کرد وقتی افق شکست خورشید دیگری جای پدر نشست او یک امام بود هرچند بی قیام اویک رسول بود جبریل شاهد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده آل پیمبر است شهر مدینه گشته عزا خانه وجود رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تشنه بود ، تشنة یک جرعه آب بود   مردی که درد های دلش بی حساب بود   پا می کشید گوشة حجره به روی خاک   پروانه وار غرق تب و التهاب بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ی دل از غم آن آشنا آتش گرفت   یا که گویم قلب او هم از جفا آتش گرفت   زهر کینه همچو میخی روی سینه جا گرفت   سینه و قلب و همه جای شما آتش گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلچین به باغ پرپر من خنده میکند   بر حال زارو مضطرمن خنده میکند   این درد خویش را به که  گویم که ای خدا   در بی کسیم همسر من خنده میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باب الحوائج، یا جواد الائمه! ای بهارِ نُهُم، تو را شهید کردند   در حالی که هنوز بیش از ۲۵ گُل در باغِ عمرت شکوفا نشده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که ۲۵ سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود،   فروزان تر از خورشید تابید و درخشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر امام جواد(ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش   و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ما به رخ انور امام جواد / درود ما، به تن اطهر امام جواد   غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود / کسى به وادى غم، یاور امام جواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید سپهر عدل و داد است جواد   سر لوحه دفتر رشاد است جواد   در جود و سخا کسی به پایش نرسد   چون مظهر جود حق جواد است، جواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب / از غربت آن غریب کن یاد امشب   مسموم شد از زهر، جواد بن رضا / در حجره ی در بسته ی بغداد امشب . . .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران