0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس یاسین قاسمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویم نرو برو ولی برگرد... خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود... نان برای عزیزانی که قلب مرا شکستند... مهربانی برای کسانی که روح مرا آزردند... بخشش وبرای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بازی رنگ ها! کاش یک رنگ داشتیم!کاش یکرنگ بودیم رنگی به نام عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رد به سینه ام زدی من نیز تلافی کزدم و دست رد به سینه ی زندگی زدم!... ای کاش زودتر میفهمیدیم که با رفتنم عاشقت خواهم کرد. تو از من گذشتی و من از خویشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دانشگاهها دو واحد انسانیت پاس می کردیم تا دیگران را از روی رنگ و نژاد و مذهب قضاوت نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم سنگین شده طاقت این همه سنگینی را ندارم گریه می کنم سبک می شوم اشک های سنگین من! عجب وزنی دارند...

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس یاسین قاسمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویم نرو برو ولی برگرد... خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود... نان برای عزیزانی که قلب مرا شکستند... مهربانی برای کسانی که روح مرا آزردند... بخشش وبرای خویشتن خویش آگاهی و عشق می طلبم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بازی رنگ ها! کاش یک رنگ داشتیم!کاش یکرنگ بودیم رنگی به نام عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رد به سینه ام زدی من نیز تلافی کزدم و دست رد به سینه ی زندگی زدم!... ای کاش زودتر میفهمیدیم که با رفتنم عاشقت خواهم کرد. تو از من گذشتی و من از خویشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دانشگاهها دو واحد انسانیت پاس می کردیم تا دیگران را از روی رنگ و نژاد و مذهب قضاوت نکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم سنگین شده طاقت این همه سنگینی را ندارم گریه می کنم سبک می شوم اشک های سنگین من! عجب وزنی دارند...