0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاموشی شب بلبل بانگ برداشت و آواز شبانه اش به عرش خداوند رسید خدا نغمه بلبل را شنید و به پاداش آن در قفسی زرینش کرد و به او روح نام داد از آن پس مرغ روح در قفس تن زندانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ تارهای سست از آرزوهای گران بر گِرد خویش می تنند و خود عنکبوت وار میان آن جای میگیرند ناگهان ضربت جادویی این تارهای سست را از هم می گسلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به این زمین ِ خسته می آوری رهایمان می کنی تا خود را به گناه بیالاییم آن گاه می گذاری پشیمانی بکشیم یک آن لغزش و یک عمر اندوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین برهر آنچه که روح آدمی را با جذبه و جادو به سوی خویش می کشد و او را در این ماتم کده با نیروهای اغوا و فریب در بند می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان یکدل در تاریکی شب نیز راه کوی یار را گم نمی کنند کاش لیلی و مجنون زنده می شدند تا من راه عشق را به آنان دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که خورشید فروزان عاشقانه به ابر بهاری چشمک می زند و به او دست زناشویی می دهد در آسمان رنگین کمانی زیبا پدید می آید اما در آسمان مه آلود آنرا بجز رنگ سپید نمی توان دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلدار من اگر بخواهی بی دریغ بلخ و بخارا و سمرقند را به خال هندویت خواهم بخشید اما پیش از آن از امپراطور بپرس بدین بخشش راضی است یا نه زیرا امپراطور که بسی بزرگتر و عاقلتر از من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بر کاغذ ابریشمین اشعار موزون نمی نویسم و آنها را در قاب زرین نمی گیرم زیرا دیرگاهی است نغمه های جانسوز خویش را بر خاک بیابان می نویسم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاموشی شب بلبل بانگ برداشت و آواز شبانه اش به عرش خداوند رسید خدا نغمه بلبل را شنید و به پاداش آن در قفسی زرینش کرد و به او روح نام داد از آن پس مرغ روح در قفس تن زندانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ تارهای سست از آرزوهای گران بر گِرد خویش می تنند و خود عنکبوت وار میان آن جای میگیرند ناگهان ضربت جادویی این تارهای سست را از هم می گسلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به این زمین ِ خسته می آوری رهایمان می کنی تا خود را به گناه بیالاییم آن گاه می گذاری پشیمانی بکشیم یک آن لغزش و یک عمر اندوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین برهر آنچه که روح آدمی را با جذبه و جادو به سوی خویش می کشد و او را در این ماتم کده با نیروهای اغوا و فریب در بند می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان یکدل در تاریکی شب نیز راه کوی یار را گم نمی کنند کاش لیلی و مجنون زنده می شدند تا من راه عشق را به آنان دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که خورشید فروزان عاشقانه به ابر بهاری چشمک می زند و به او دست زناشویی می دهد در آسمان رنگین کمانی زیبا پدید می آید اما در آسمان مه آلود آنرا بجز رنگ سپید نمی توان دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلدار من اگر بخواهی بی دریغ بلخ و بخارا و سمرقند را به خال هندویت خواهم بخشید اما پیش از آن از امپراطور بپرس بدین بخشش راضی است یا نه زیرا امپراطور که بسی بزرگتر و عاقلتر از من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بر کاغذ ابریشمین اشعار موزون نمی نویسم و آنها را در قاب زرین نمی گیرم زیرا دیرگاهی است نغمه های جانسوز خویش را بر خاک بیابان می نویسم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران