0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت را با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی كسی است كه دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی تو را آن طور كه می خواهی دوست ندارد، به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ،با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین لیاقتی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

10 درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها همه میخواهند در قله کوه زندگی کنند ، بی آنکه به خوشبختی آرمیده در دست خود نگاهی انداخته باشند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت را با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی كسی است كه دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی تو را آن طور كه می خواهی دوست ندارد، به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ،با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین لیاقتی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

10 درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها همه میخواهند در قله کوه زندگی کنند ، بی آنکه به خوشبختی آرمیده در دست خود نگاهی انداخته باشند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران