0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور میدهم عمل کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دست هایم خالیست و دلم غرق در ارزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور میدهم عمل کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش و ببار �� نپرس کاسه های خالی از آن کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دست هایم خالیست و دلم غرق در ارزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزوهای دست نیافتنی خالی کن!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران