0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد  من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادتان میاورم که زیباترین منش ادمی محبت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهی که به شکست می انجامد ، تلاش نکردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده ،شاید بازگشاینده قفل در باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش به دنبال می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار بزرگ وجود ندارد ، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید ، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره ی رفتار و عملکرد خود فکر میکنند ، نه رفتار و عملکرد شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست ، دشواری هم نیست ، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا میکنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد  من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادتان میاورم که زیباترین منش ادمی محبت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهی که به شکست می انجامد ، تلاش نکردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده ،شاید بازگشاینده قفل در باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش به دنبال می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار بزرگ وجود ندارد ، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید ، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره ی رفتار و عملکرد خود فکر میکنند ، نه رفتار و عملکرد شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست ، دشواری هم نیست ، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا میکنند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران