0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيادتان مى آورم تا هميشه بدانيد كه زيباترين منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت كنيد چه به دوست ، چه به دشمن!  كه دوست را بزرگ كند و دشمن را دوست.  "كوروش كبير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز زانو نخواهم زد , حتی اگرسقف آسمان کوتاه تر از قامتم شود  (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلکه کارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند. ( کوروش کبیر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زانو نخواهم زد... حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قامتم گردد! کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گياهي حرارت مي دهد که سر از خاک بيرون آورده باشد . کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برپروردگارا: آنانکه میتواننند بیازارند و نمی آزارند ، همگی وارثان شکوه ملکونند. کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان می آورم زیبا ترین منش آدمی محبت اوست(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــداونـــدا ! دســـتهــایم خــالیـــست و دلــم غــرق در آرزو هـــا . . . یـــا به قـــدرت بیکـــرانت دســـتانــم را تــوانــا گــردان! یـــا دلــم را از آرزو هـــای دســت نیـافتــی خــالی کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هیچ کس بر سر آیین و باوری که دارد نمی جنگم! چرا که خدای هر کس همانیست که خرد او می گوید....!! (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه با افكاری پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند . . کوروش کبیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آنگونه زنده ام بدارکه نشکند دلی ازبودنم و آنگونه بمیران که به وجد نیاید کسی ازنبونم  ‏"کوروش بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده یودنم و انگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم  کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيادتان مى آورم تا هميشه بدانيد كه زيباترين منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت كنيد چه به دوست ، چه به دشمن!  كه دوست را بزرگ كند و دشمن را دوست.  "كوروش كبير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز زانو نخواهم زد , حتی اگرسقف آسمان کوتاه تر از قامتم شود  (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلکه کارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند. ( کوروش کبیر )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه زانو نخواهم زد... حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قامتم گردد! کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گياهي حرارت مي دهد که سر از خاک بيرون آورده باشد . کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برپروردگارا: آنانکه میتواننند بیازارند و نمی آزارند ، همگی وارثان شکوه ملکونند. کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان می آورم زیبا ترین منش آدمی محبت اوست(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــداونـــدا ! دســـتهــایم خــالیـــست و دلــم غــرق در آرزو هـــا . . . یـــا به قـــدرت بیکـــرانت دســـتانــم را تــوانــا گــردان! یـــا دلــم را از آرزو هـــای دســت نیـافتــی خــالی کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هیچ کس بر سر آیین و باوری که دارد نمی جنگم! چرا که خدای هر کس همانیست که خرد او می گوید....!! (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه با افكاری پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند . . کوروش کبیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آنگونه زنده ام بدارکه نشکند دلی ازبودنم و آنگونه بمیران که به وجد نیاید کسی ازنبونم  ‏"کوروش بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده یودنم و انگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم  کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران