0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانی که لبخند آدم ها از زمین خوردن توست برخیز تابگریند کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم . . . (کـــورش بــــزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه مي توان به تاول هاي پا گفت تمام مسيري كه طي شد اشتباه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است. "كوروش كبير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با كسي كه دوسش نداري و نبودن با كسي كه دوسش داري هر دو رنج است پس اگر همچون خود نيافتي مثل خدا تنها باش... *كورش كبير*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشود پس به امید فرداها محبت هایمان را ذخیره نکنیم *کورش کبیر*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی بدونی چقدر ثروتمندی پولاتو نشمار,قطره ای اشک بریز و دستهایی رو که برای پاک کردن اشکات میان بشمار...این است ثروت واقعی(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که لبخند آدمها به خاطر شکست توست , برخیز تا بگریند(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير: من براي متنفربودن از كسانيكه ازمن متنفرند وقتي ندارم, زيرا من گرفتار دوست داشتن كساني هستم كه مرا دوست دارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير:فرمان دادم بدنم رابدون تابوت وموميايي به خاك بسپارندتااجزاي بدنم خاك ايران راتشكيل دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا دلم پر از آرزوهاى بزرگ است و دستانم خالى يا دستانم را پر كن يا دلم را از آرزوهاى بزرگ خالى كوروش كبير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايستاده بميريدتاآنكه روي زانوهايتان زندگي كنيد.(كورش كبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير:من براي متنفربودن ازكسانيكه ازمن متنفرند وقتي ندارم, زيرامن گرفتاردوست داشتن كساني هستم كه مرا دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوروش بزرگ: همه سپاسم از آن كسيست كه به من نيازي نداشت اما فراموشم نكرد!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانی که لبخند آدم ها از زمین خوردن توست برخیز تابگریند کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم . . . (کـــورش بــــزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه مي توان به تاول هاي پا گفت تمام مسيري كه طي شد اشتباه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است. "كوروش كبير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با كسي كه دوسش نداري و نبودن با كسي كه دوسش داري هر دو رنج است پس اگر همچون خود نيافتي مثل خدا تنها باش... *كورش كبير*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشود پس به امید فرداها محبت هایمان را ذخیره نکنیم *کورش کبیر*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی بدونی چقدر ثروتمندی پولاتو نشمار,قطره ای اشک بریز و دستهایی رو که برای پاک کردن اشکات میان بشمار...این است ثروت واقعی(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که لبخند آدمها به خاطر شکست توست , برخیز تا بگریند(کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير: من براي متنفربودن از كسانيكه ازمن متنفرند وقتي ندارم, زيرا من گرفتار دوست داشتن كساني هستم كه مرا دوست دارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير:فرمان دادم بدنم رابدون تابوت وموميايي به خاك بسپارندتااجزاي بدنم خاك ايران راتشكيل دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا دلم پر از آرزوهاى بزرگ است و دستانم خالى يا دستانم را پر كن يا دلم را از آرزوهاى بزرگ خالى كوروش كبير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايستاده بميريدتاآنكه روي زانوهايتان زندگي كنيد.(كورش كبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير:من براي متنفربودن ازكسانيكه ازمن متنفرند وقتي ندارم, زيرامن گرفتاردوست داشتن كساني هستم كه مرا دوست دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوروش بزرگ: همه سپاسم از آن كسيست كه به من نيازي نداشت اما فراموشم نكرد!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران