0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، هدیه‌ای‌ست كه من، هر بامداد كه از خواب برمی‌خیزم، روبان‌های دُور آن را به آرامی باز می‌كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه بتواند كارهای كوچك‌تر را انجام بدهد، در كارهای بزرگتر هم كامروا می‌شود، یا برعكس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است آدم كارهای كمی انجام دهد، ولی از آنها لذت كامل ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گمان می‌كنیم كه عاشق افراد می‌شویم. به راستی، عاشق دنیا هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنكه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفته كردن با دوست داشتن فرق دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، مانند جریان آب یك رودخانه است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، هدیه‌ای‌ست كه من، هر بامداد كه از خواب برمی‌خیزم، روبان‌های دُور آن را به آرامی باز می‌كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه بتواند كارهای كوچك‌تر را انجام بدهد، در كارهای بزرگتر هم كامروا می‌شود، یا برعكس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است آدم كارهای كمی انجام دهد، ولی از آنها لذت كامل ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گمان می‌كنیم كه عاشق افراد می‌شویم. به راستی، عاشق دنیا هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنكه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفته كردن با دوست داشتن فرق دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، مانند جریان آب یك رودخانه است.