0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكی، دنیای شگفتی‌‌ست، دوست داشتنی و كسل كننده؛ هم گنج است و هم ابهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی، كسی كه از گفتگو با یك ابلهِ مسلم، لذت ببرد، ابله نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد. زنجیره‌ای از دردهاست كه تاب آورده و سپس، به دیگران می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یك قانون كهن دنیاست، قانونی نامكتوب: هر كسی كه چیزی بیشتر دارد، در همان دَم، چیزی هم كمتر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند انباری، یك باغ، یك اتاق پُرهمهمه و یك بازار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، گاه آدم‌ها را پَس می‌زند، گاه نیز تنهایی، آدم‌ها را به سوی خود می‌كِشد؛ چون به همان اندازه كه دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدم، دیرگاهی به چیزی بنگرد، تبدیل به همان چیز می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی كه فقط یك دیوانه وجود دارد، همه بی‌گمان می‌دانند كه دیوانه نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی شرم و حیای خودش را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فقط چیزهایی را به دیگران می‌دهد كه خودش دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید پیش‌بینی كنید كه در آنچه پایان می‌پذیرد، چیز دیگری آغاز می‌شود، چه بسا نگران كننده خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دوام ندارد؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی‌ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها روی نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من، هیچ چیز را نباید نادیده گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده، كار آسانی‌ست. هر كسی می‌تواند این كار را انجام دهد. بازاریاب راستین، كسی است كه به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، با همه‌ی جوانی‌اش، دیگر نیست. امروز، اینجاست و به زیبایی می‌گذرد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكی، دنیای شگفتی‌‌ست، دوست داشتنی و كسل كننده؛ هم گنج است و هم ابهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی، كسی كه از گفتگو با یك ابلهِ مسلم، لذت ببرد، ابله نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد. زنجیره‌ای از دردهاست كه تاب آورده و سپس، به دیگران می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یك قانون كهن دنیاست، قانونی نامكتوب: هر كسی كه چیزی بیشتر دارد، در همان دَم، چیزی هم كمتر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند انباری، یك باغ، یك اتاق پُرهمهمه و یك بازار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، گاه آدم‌ها را پَس می‌زند، گاه نیز تنهایی، آدم‌ها را به سوی خود می‌كِشد؛ چون به همان اندازه كه دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدم، دیرگاهی به چیزی بنگرد، تبدیل به همان چیز می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی كه فقط یك دیوانه وجود دارد، همه بی‌گمان می‌دانند كه دیوانه نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی شرم و حیای خودش را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فقط چیزهایی را به دیگران می‌دهد كه خودش دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید پیش‌بینی كنید كه در آنچه پایان می‌پذیرد، چیز دیگری آغاز می‌شود، چه بسا نگران كننده خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دوام ندارد؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی‌ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها روی نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من، هیچ چیز را نباید نادیده گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده، كار آسانی‌ست. هر كسی می‌تواند این كار را انجام دهد. بازاریاب راستین، كسی است كه به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، با همه‌ی جوانی‌اش، دیگر نیست. امروز، اینجاست و به زیبایی می‌گذرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران