0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حقیقت ، همیشه و همه جا گفته می‌شد، حقیقتی كه در دل‌مان در ترنم است- زندگی بامزه‌تر، شاید از هم گسیخته‌تر و بسیار سرزنده‌تر می‌شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حقیقت ، همیشه و همه جا گفته می‌شد، حقیقتی كه در دل‌مان در ترنم است- زندگی بامزه‌تر، شاید از هم گسیخته‌تر و بسیار سرزنده‌تر می‌شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست. آدم، زیادی نزدیك باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند؛ باید نقطه‌ی درست را پیدا كرد و در آن ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت ، باور نكردنی‌ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگی به آدم‌هایی كه دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده‌اید، نگران كننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم، همیشه كم و بیش، عاشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینكه یك راز، راز بماند، باید آن را به كسی گفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن به تنهایی، هنگامی كه عاشق باشد، زمین و آسمان را پُر می‌كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است كه می‌درخشد و برای اینكه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه آدم بچه دارد، باید در اندیشه‌ی تربیت او باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانستن"، واژه‌‌ی درستی نیست. می‌توان گفت كه ما گمان می‌كنیم؛ همه چیز را در گمان می‌آوریم، بی‌چون و چرا همه چیز را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چیزها را نباید گفت. برخی چیزها را اگر بگویی، رخ می‌دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه جا جزئیات اهمیت دارند، فقط جزئیات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سخن گفتن حتماً  نیاز نیست واژه‌ها را به كار ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه آدم، كسی را دوست نداشته باشد، نه در این سوی زندگی و نه در آن سو، اهمیتی ندارد كه نمی‌تواند او را ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند از اندیشه باور كردنی‌تر است. لبخند، بسیار كارآمدتر و بسیار پُرمعنی‌تر است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حقیقت ، همیشه و همه جا گفته می‌شد، حقیقتی كه در دل‌مان در ترنم است- زندگی بامزه‌تر، شاید از هم گسیخته‌تر و بسیار سرزنده‌تر می‌شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حقیقت ، همیشه و همه جا گفته می‌شد، حقیقتی كه در دل‌مان در ترنم است- زندگی بامزه‌تر، شاید از هم گسیخته‌تر و بسیار سرزنده‌تر می‌شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست. آدم، زیادی نزدیك باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند؛ باید نقطه‌ی درست را پیدا كرد و در آن ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت ، باور نكردنی‌ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگی به آدم‌هایی كه دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده‌اید، نگران كننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم، همیشه كم و بیش، عاشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینكه یك راز، راز بماند، باید آن را به كسی گفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن به تنهایی، هنگامی كه عاشق باشد، زمین و آسمان را پُر می‌كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است كه می‌درخشد و برای اینكه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه آدم بچه دارد، باید در اندیشه‌ی تربیت او باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانستن"، واژه‌‌ی درستی نیست. می‌توان گفت كه ما گمان می‌كنیم؛ همه چیز را در گمان می‌آوریم، بی‌چون و چرا همه چیز را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چیزها را نباید گفت. برخی چیزها را اگر بگویی، رخ می‌دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه جا جزئیات اهمیت دارند، فقط جزئیات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سخن گفتن حتماً  نیاز نیست واژه‌ها را به كار ببری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه آدم، كسی را دوست نداشته باشد، نه در این سوی زندگی و نه در آن سو، اهمیتی ندارد كه نمی‌تواند او را ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند از اندیشه باور كردنی‌تر است. لبخند، بسیار كارآمدتر و بسیار پُرمعنی‌تر است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران