0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن چیزی كه آدم از پیش می‌داند، دشوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یك چیز در زندگی به شمار می‌آید و آن، شادی‌ست؛ هیچ‌گاه نگذار كسی آن را از تو بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یك دنیا وجود دارد، آن هم دنیای توانگران است و كنار آن یا پشت سرش، ساختمان‌های بی‌قواره‌ی پس مانده‌های این دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چگونه می‌تواند عاشق كسی نشود كه روی قرن‌ها جدیت و سلیقه، سیل به راه انداخته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندان، هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد، باز هم زندان است؛ آدم بسیار آسان پا به درون آن می‌گذارد و سپس، بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه درست برای بچه‌ها، هرگز همان راه پدر و مادر نیست، هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط در عشق است كه آدم، دوستش را خوب می‌شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مشترك، بزرگ و بی‌پایان است؛ از یك سو می‌تواند نابود شود و از سوی دیگر، به آرامی ادامه یابد. زندگی مشترك، حیوان بزرگ پایداری‌‌ست، به دشواری می‌میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌كس نمی‌تواند همه چیز را بدهد، هیچ‌كس برای هیچ‌كس بَس نیست، هیچ‌كس خدا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار است كه آدم‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از هم جدا می‌كند. گفتار است كه خانواده‌ها را می‌‌سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه‌ی خوار شدن، همچون تجربه‌ی عشق است؛ فراموش نشدنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خِرد، به عكس آنچه می‌گویند، با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی‌آید، این امر بسته به دل است و دل هم با زمان، سر و كاری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدم گرفتار ��نج عشق است، سبب نمی‌شود اجازه‌ی هر كاری را به خودش بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می‌كند، به ستوه آورنده‌تر از خودِ آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دانستن، باید بهایش را پرداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه دوست‌مان دارند، بسیار بیشتر از كسانی كه از ما بیزارند، ترسناك هستند؛ ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن چیزی كه آدم از پیش می‌داند، دشوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یك چیز در زندگی به شمار می‌آید و آن، شادی‌ست؛ هیچ‌گاه نگذار كسی آن را از تو بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یك دنیا وجود دارد، آن هم دنیای توانگران است و كنار آن یا پشت سرش، ساختمان‌های بی‌قواره‌ی پس مانده‌های این دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چگونه می‌تواند عاشق كسی نشود كه روی قرن‌ها جدیت و سلیقه، سیل به راه انداخته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندان، هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد، باز هم زندان است؛ آدم بسیار آسان پا به درون آن می‌گذارد و سپس، بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه درست برای بچه‌ها، هرگز همان راه پدر و مادر نیست، هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط در عشق است كه آدم، دوستش را خوب می‌شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مشترك، بزرگ و بی‌پایان است؛ از یك سو می‌تواند نابود شود و از سوی دیگر، به آرامی ادامه یابد. زندگی مشترك، حیوان بزرگ پایداری‌‌ست، به دشواری می‌میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌كس نمی‌تواند همه چیز را بدهد، هیچ‌كس برای هیچ‌كس بَس نیست، هیچ‌كس خدا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار است كه آدم‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از هم جدا می‌كند. گفتار است كه خانواده‌ها را می‌‌سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه‌ی خوار شدن، همچون تجربه‌ی عشق است؛ فراموش نشدنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خِرد، به عكس آنچه می‌گویند، با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی‌آید، این امر بسته به دل است و دل هم با زمان، سر و كاری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدم گرفتار رنج عشق است، سبب نمی‌شود اجازه‌ی هر كاری را به خودش بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می‌كند، به ستوه آورنده‌تر از خودِ آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دانستن، باید بهایش را پرداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه دوست‌مان دارند، بسیار بیشتر از كسانی كه از ما بیزارند، ترسناك هستند؛ ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران