0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، آن گونه آراسته نیست كه می پنداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دانشی در من وجود داشته باشد، چنین است: هنر وجود داشتن به تمامی و با دقتی بی نهایت و استوار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یك كودك، هیچ ترسی بزرگتر از كابوس نیست. حال آنكه ترس از مرگ، بزرگترین وحشت یك انسان سالخورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره كوچكترین ها، نجات بخش ما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كم و بیش همیشه به زیبایی، چهره ای فریبنده و گمراه كننده می بخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یا بی‌درنگ از كسی خوشش می‌آید، یا هرگز خوشش نمی‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشته باشیم كه یك روز و تنها یك روز، دوستمان خواهند داشت و آن، پرواز مشخص قلب در روشنایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زندگی‌ای را خواسته‌ام كه كسی نتواند آن را خلاصه كند؛ زندگی‌ای همچون موسیقی، نه همچون سنگ مرمر یا كاغذ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آدم هیچ‌گاه كاری را برای خودِ آن كار نكند، بلكه برای این باشد كه به خودش فرصت انجام كار دیگری را بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفت‌آور است كه آدم برای نگه‌داشتن مردم، چه سخنان نابخردانه‌ای می‌تواند بر زبان آورد- و باز چه اندازه شگفت‌آور است كه مردم، سخنان نابخردانه‌ای را كه به آنها گفته می‌شود، باور می‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی‌پزی و عشق، همچون یكدیگرند؛ پای طراوت در میان است و همه‌ی مواد آن، حتی تلخ‌ترین‌شان، به شیرینی دلپذیری تبدیل می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه، همه آدم را دوست دارند، دیگر دنیا برایش بی‌اهمیت است، بسیار كمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، امر بسیار كوچكی‌ست، نباید راز بزرگی از آن ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكی، مانند قلبی‌ست كه تپش‌های زیادی تُند آن، آدم را می‌ترساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك انباری هم می‌تواند خانه‌ای رؤیایی باشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، آن گونه آراسته نیست كه می پنداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دانشی در من وجود داشته باشد، چنین است: هنر وجود داشتن به تمامی و با دقتی بی نهایت و استوار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یك كودك، هیچ ترسی بزرگتر از كابوس نیست. حال آنكه ترس از مرگ، بزرگترین وحشت یك انسان سالخورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره كوچكترین ها، نجات بخش ما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كم و بیش همیشه به زیبایی، چهره ای فریبنده و گمراه كننده می بخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یا بی‌درنگ از كسی خوشش می‌آید، یا هرگز خوشش نمی‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشته باشیم كه یك روز و تنها یك روز، دوستمان خواهند داشت و آن، پرواز مشخص قلب در روشنایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زندگی‌ای را خواسته‌ام كه كسی نتواند آن را خلاصه كند؛ زندگی‌ای همچون موسیقی، نه همچون سنگ مرمر یا كاغذ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آدم هیچ‌گاه كاری را برای خودِ آن كار نكند، بلكه برای این باشد كه به خودش فرصت انجام كار دیگری را بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفت‌آور است كه آدم برای نگه‌داشتن مردم، چه سخنان نابخردانه‌ای می‌تواند بر زبان آورد- و باز چه اندازه شگفت‌آور است كه مردم، سخنان نابخردانه‌ای را كه به آنها گفته می‌شود، باور می‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی‌پزی و عشق، همچون یكدیگرند؛ پای طراوت در میان است و همه‌ی مواد آن، حتی تلخ‌ترین‌شان، به شیرینی دلپذیری تبدیل می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه، همه آدم را دوست دارند، دیگر دنیا برایش بی‌اهمیت است، بسیار كمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، امر بسیار كوچكی‌ست، نباید راز بزرگی از آن ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكی، مانند قلبی‌ست كه تپش‌های زیادی تُند آن، آدم را می‌ترساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك انباری هم می‌تواند خانه‌ای رؤیایی باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران