0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند انباری، یك باغ، یك اتاق پُرهمهمه و یك بازار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، گاه آدم‌ها را پَس می‌زند، گاه نیز تنهایی، آدم‌ها را به سوی خود می‌كِشد؛ چون به همان اندازه كه دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  من چیزهایی را كه در دنیا وجود ندارند، چیزهایی را كه اندكی فراتر از دنیا شناورند، ترجیح می‌دهم. من ترجیح می‌دهم وارد دنیا نشوم، در آستانه‌ی دنیا بمانم، بنگرم، بی‌نهایت بنگرم، عاشقانه بنگرم، فقط بنگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  اگر نتوانید پیش‌بینی كنید كه در آنچه پایان می‌پذیرد، چیز دیگری آغاز می‌شود، چه بسا نگران كننده خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هیچ چیز دوام ندارد؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی‌ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها روی نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده، كار آسانی‌ست. هر كسی می‌تواند این كار را انجام دهد. بازاریاب راستین، كسی است كه به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است آدم كارهای كمی انجام دهد، ولی از آنها لذت كامل ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ما گمان می‌كنیم كه عاشق افراد می‌شویم. به راستی، عاشق دنیا هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنكه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 زندگی، مانند جریان آب یك رودخانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد، همه جا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی و خوشبختی، در یك نُت تنها نهفته نیست، شادمانی، آن چیزی‌ست كه در دو نُتی كه با هم برخورد می‌كنند، وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین لبخندها همان است كه به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می بندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند راستین، لبخند كسی است كه همه چیز را یافته است: دیگر حساب یا فریبی در كار نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفت انگیزترین چیز، لبخند است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند انباری، یك باغ، یك اتاق پُرهمهمه و یك بازار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، گاه آدم‌ها را پَس می‌زند، گاه نیز تنهایی، آدم‌ها را به سوی خود می‌كِشد؛ چون به همان اندازه كه دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  من چیزهایی را كه در دنیا وجود ندارند، چیزهایی را كه اندكی فراتر از دنیا شناورند، ترجیح می‌دهم. من ترجیح می‌دهم وارد دنیا نشوم، در آستانه‌ی دنیا بمانم، بنگرم، بی‌نهایت بنگرم، عاشقانه بنگرم، فقط بنگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  اگر نتوانید پیش‌بینی كنید كه در آنچه پایان می‌پذیرد، چیز دیگری آغاز می‌شود، چه بسا نگران كننده خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هیچ چیز دوام ندارد؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی‌ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها روی نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده، كار آسانی‌ست. هر كسی می‌تواند این كار را انجام دهد. بازاریاب راستین، كسی است كه به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است آدم كارهای كمی انجام دهد، ولی از آنها لذت كامل ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ما گمان می‌كنیم كه عاشق افراد می‌شویم. به راستی، عاشق دنیا هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنكه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 زندگی، مانند جریان آب یك رودخانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد، همه جا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی و خوشبختی، در یك نُت تنها نهفته نیست، شادمانی، آن چیزی‌ست كه در دو نُتی كه با هم برخورد می‌كنند، وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین لبخندها همان است كه به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می بندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند راستین، لبخند كسی است كه همه چیز را یافته است: دیگر حساب یا فریبی در كار نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفت انگیزترین چیز، لبخند است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران