0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در کنار تنور ایستاده است . کریستیان بوبن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست . کریستیان بوبن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، هدیه ‌ای‌ست كه من، هر بامداد كه از خواب برمی‌خیزم، روبـان‌های دُور آن را به آرامی باز می‌كنم. کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به کسی که در بیابان مانده، کار آسانی‌ست. هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. بازاریاب راستین، کسی است که به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد… (کریستین بوبن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان نمی دانند که مرده اندبه همان اندازه که زندگان نیز از ندگی بی خبرند... کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است كه می‌درخشد و برای اینكه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه آدم بچه دارد، باید در اندیشه‌ی تربیت او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانستن"، واژه‌‌ی درستی نیست. می‌توان گفت كه ما گمان می‌كنیم؛ همه چیز را در گمان می‌آوریم، بی‌چون و چرا همه چیز را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه آدم، كسی یا چیزی را دوست دارد، همیشه چیزی برای گفتن یا نوشتن به او پیدا می‌كند، تا پایان زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه جا جزئیات اهمیت دارند، فقط جزئیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  هنگامی كه آدم، كسی را دوست نداشته باشد، نه در این سوی زندگی و نه در آن سو، اهمیتی ندارد كه نمی‌تواند او را ببیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند از اندیشه باور كردنی‌تر است. لبخند، بسیار كارآمدتر و بسیار پُرمعنی‌تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی، كسی كه از گفتگو با یك ابلهِ مسلم، لذت ببرد، ابله نیست؟ك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  زندگی، به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد. زنجیره‌ای از دردهاست كه تاب آورده و سپس، به دیگران می‌دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یك قانون كهن دنیاست، قانونی نامكتوب: هر كسی كه چیزی بیشتر دارد، در همان دَم، چیزی هم كمتر دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در کنار تنور ایستاده است . کریستیان بوبن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست . کریستیان بوبن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، هدیه ‌ای‌ست كه من، هر بامداد كه از خواب برمی‌خیزم، روبـان‌های دُور آن را به آرامی باز می‌كنم. کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به کسی که در بیابان مانده، کار آسانی‌ست. هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. بازاریاب راستین، کسی است که به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد… (کریستین بوبن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان نمی دانند که مرده اندبه همان اندازه که زندگان نیز از ندگی بی خبرند... کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است كه می‌درخشد و برای اینكه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه آدم بچه دارد، باید در اندیشه‌ی تربیت او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانستن"، واژه‌‌ی درستی نیست. می‌توان گفت كه ما گمان می‌كنیم؛ همه چیز را در گمان می‌آوریم، بی‌چون و چرا همه چیز را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه آدم، كسی یا چیزی را دوست دارد، همیشه چیزی برای گفتن یا نوشتن به او پیدا می‌كند، تا پایان زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همه جا جزئیات اهمیت دارند، فقط جزئیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  هنگامی كه آدم، كسی را دوست نداشته باشد، نه در این سوی زندگی و نه در آن سو، اهمیتی ندارد كه نمی‌تواند او را ببیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند از اندیشه باور كردنی‌تر است. لبخند، بسیار كارآمدتر و بسیار پُرمعنی‌تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی، كسی كه از گفتگو با یك ابلهِ مسلم، لذت ببرد، ابله نیست؟ك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  زندگی، به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد. زنجیره‌ای از دردهاست كه تاب آورده و سپس، به دیگران می‌دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یك قانون كهن دنیاست، قانونی نامكتوب: هر كسی كه چیزی بیشتر دارد، در همان دَم، چیزی هم كمتر دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران