0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زير فشار خواهشهاي نفس، بَرده ام و به نداي وجدان، آزادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، آنچه را كه بخواهيد به شما مي دهد؛ به اين شرط كه خواسته هايتان مشخص و روشن باشد. آنچه را كه مي خواهيد پيوسته بجوييد و مطمئن باشيد كه به آن مي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاي صرفاً ذهني و كلي، منشأ بزرگترين خطاهاي بشرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان از مادر، آزاد آفريده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب چيز ثمربخشي است حتي براي انسانها هم لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي را فقط در مجسمه ي آن يافتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس دل، بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيش از سخن گفتن گفتارت را بسنج، چنان كه بيش از كاشتن تخم شخم مي زني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد و آرزو آخرين چيزي است كه دست از گريبان بشر برمي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد سست اراده هميشه منتظر معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيزند، اما افراد قوي، خود، آفريننده ي معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيز هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بدون عشق [ همچون ] كوراني هستند كه به هيچ وجه به منزل نخواهند رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه براي چيزهايي كه آرزو مي كند قدرت كافي دارد؛ فقط سستي اراده است كه نمي گذارد او در راه رسيدن به آرزوي خود گام بردارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين تفاوت انسان و حيوان، فهم و انديشه نيست، بلكه اراده و اختيار او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس لطف بهار میخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زير فشار خواهشهاي نفس، بَرده ام و به نداي وجدان، آزادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، آنچه را كه بخواهيد به شما مي دهد؛ به اين شرط كه خواسته هايتان مشخص و روشن باشد. آنچه را كه مي خواهيد پيوسته بجوييد و مطمئن باشيد كه به آن مي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاي صرفاً ذهني و كلي، منشأ بزرگترين خطاهاي بشرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان از مادر، آزاد آفريده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب چيز ثمربخشي است حتي براي انسانها هم لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي را فقط در مجسمه ي آن يافتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس دل، بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيش از سخن گفتن گفتارت را بسنج، چنان كه بيش از كاشتن تخم شخم مي زني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد و آرزو آخرين چيزي است كه دست از گريبان بشر برمي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد سست اراده هميشه منتظر معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيزند، اما افراد قوي، خود، آفريننده ي معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيز هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بدون عشق [ همچون ] كوراني هستند كه به هيچ وجه به منزل نخواهند رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه براي چيزهايي كه آرزو مي كند قدرت كافي دارد؛ فقط سستي اراده است كه نمي گذارد او در راه رسيدن به آرزوي خود گام بردارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين تفاوت انسان و حيوان، فهم و انديشه نيست، بلكه اراده و اختيار او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس لطف بهار میخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران