0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه می توانم آزادانه انتخاب كنم، اما باید بدانم كه اگر انتخاب نكنم، باز هم انتخابی كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی متكی به احتمالات كه وابسته به حقیقتی نباشد، محكوم به نیستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند آزادی خود را هدف خویش سازد، مگر اینكه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلكه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید اخلاق را آفرید و ابداع كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنگامی آزادم كه همه ی جهانیان آزاد باشند؛ تا هنگامی كه یك نفر اسیر در جهان هست، آزادی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ارزش"، چیزی نیست جز معنایی كه شما برای آن برمی گزینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر آفریننده ی ارزشها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست، بلكه مجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر جاودانه بیرون از خویشتن است. بشر با پی ریزی "طرح" خود در جهانی بیرون از خویش و با محو شدن در چنین جهانی، بشر و بشریت را به وجود می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز آدمی ناگزیر به دیروز تبدیل خواهد شد، اما امكان دارد فردای شما هرگز امروز نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ، جوهر تفكر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ یك ماشین خودكار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلكه تاریخ همان خواهد شد كه ما می خواهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید بچه ها گریه كنند، زیرا باران هم غنچه را تباه می كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه می توانم آزادانه انتخاب كنم، اما باید بدانم كه اگر انتخاب نكنم، باز هم انتخابی كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی متكی به احتمالات كه وابسته به حقیقتی نباشد، محكوم به نیستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند آزادی خود را هدف خویش سازد، مگر اینكه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلكه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید اخلاق را آفرید و ابداع كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنگامی آزادم كه همه ی جهانیان آزاد باشند؛ تا هنگامی كه یك نفر اسیر در جهان هست، آزادی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ارزش"، چیزی نیست جز معنایی كه شما برای آن برمی گزینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر آفریننده ی ارزشها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست، بلكه مجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر جاودانه بیرون از خویشتن است. بشر با پی ریزی "طرح" خود در جهانی بیرون از خویش و با محو شدن در چنین جهانی، بشر و بشریت را به وجود می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز آدمی ناگزیر به دیروز تبدیل خواهد شد، اما امكان دارد فردای شما ه��گز امروز نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ، جوهر تفكر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ یك ماشین خودكار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلكه تاریخ همان خواهد شد كه ما می خواهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید بچه ها گریه كنند، زیرا باران هم غنچه را تباه می كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران