0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه می توانم آزادانه انتخاب كنم، اما باید بدانم كه اگر انتخاب نكنم، باز هم انتخابی كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی متكی به احتمالات كه وابسته به حقیقتی نباشد، محكوم به نیستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند آزادی خود را هدف خویش سازد، مگر اینكه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلكه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید اخلاق را آفرید و ابداع كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنگامی آزادم كه همه ی جهانیان آزاد باشند؛ تا هنگامی كه یك نفر اسیر در جهان هست، آزادی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ارزش"، چیزی نیست جز معنایی كه شما برای آن برمی گزینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر آفریننده ی ارزشها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست، بلكه مجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر جاودانه بیرون از خویشتن است. بشر با پی ریزی "طرح" خود در جهانی بیرون از خویش و با محو شدن در چنین جهانی، بشر و بشریت را به وجود می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز آدمی ناگزیر به دیروز تبدیل خواهد شد، اما امكان دارد فردای شما هرگز امروز نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ، جوهر تفكر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ یك ماشین خودكار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلكه تاریخ همان خواهد شد كه ما می خواهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید بچه ها گریه كنند، زیرا باران هم غنچه را تباه می كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه می توانم آزادانه انتخاب كنم، اما باید بدانم كه اگر انتخاب نكنم، باز هم انتخابی كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی متكی به احتمالات كه وابسته به حقیقتی نباشد، محكوم به نیستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند آزادی خود را هدف خویش سازد، مگر اینكه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلكه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید اخلاق را آفرید و ابداع كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنگامی آزادم كه همه ی جهانیان آزاد باشند؛ تا هنگامی كه یك نفر اسیر در جهان هست، آزادی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ارزش"، چیزی نیست جز معنایی كه شما برای آن برمی گزینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر آفریننده ی ارزشها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست، بلكه مجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر جاودانه بیرون از خویشتن است. بشر با پی ریزی "طرح" خود در جهانی بیرون از خویش و با محو شدن در چنین جهانی، بشر و بشریت را به وجود می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز آدمی ناگزیر به دیروز تبدیل خواهد شد، اما امكان دارد فردای شما هرگز امروز نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ، جوهر تفكر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ یك ماشین خودكار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلكه تاریخ همان خواهد شد كه ما می خواهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید بچه ها گریه كنند، زیرا باران هم غنچه را تباه می كند.