0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بزرگترین دشواری، همین باشد؛ زندگی چنان که ما می شناختیم پایان یافته، ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن را گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از هر چیزی سخن می گویند، به ویژه از آنچه درباره اش هیچ نمی دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که آغاز به نوشتن موضوعی می کنم، ناگهان پی می برم که درک من از آن چه اندازه اندک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس نیازمند دوستانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی کامل می تواند در کنار درخشان ترین نوآوری ها به سر بَرَد. از کار افتادگی و شکوفایی، یکدیگر را جذب می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی چیزهای زیبایی را که می بینی، به ذهن بسپار، تا همیشه با تو باشند، حتی در زمانهایی که آنها را نمی توانی ببینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که می پنداری پاسخ پرسشی را یافته ای، پی می بری که آن پرسش، هیچ مفهومی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله تنها این نیست که چیزها ناپدید می شوند، بلکه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه چه چیزی در کجا گفته شود، تفاوتی ندارد، اینکه آنچه نخست گفته شود، دومی باشد یا دومی، واپسین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم هایی وجود دارد که هیچ کس نباید ناگزیر به گرفتن شان شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می گوید، نتیجه گیری کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری به کدام سو رو می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمی بی خبری کافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را که با تلاش به دست آورده ای، نابود می شود و از دست می رود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بزرگترین دشواری، همین باشد؛ زندگی چنان که ما می شناختیم پایان یافته، ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن را گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از هر چیزی سخن می گویند، به ویژه از آنچه درباره اش هیچ نمی دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که آغاز به نوشتن موضوعی می کنم، ناگهان پی می برم که درک من از آن چه اندازه اندک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس نیازمند دوستانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی کامل می تواند در کنار درخشان ترین نوآوری ها به سر بَرَد. ��ز کار افتادگی و شکوفایی، یکدیگر را جذب می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی چیزهای زیبایی را که می بینی، به ذهن بسپار، تا همیشه با تو باشند، حتی در زمانهایی که آنها را نمی توانی ببینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که می پنداری پاسخ پرسشی را یافته ای، پی می بری که آن پرسش، هیچ مفهومی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله تنها این نیست که چیزها ناپدید می شوند، بلکه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه چه چیزی در کجا گفته شود، تفاوتی ندارد، اینکه آنچه نخست گفته شود، دومی باشد یا دومی، واپسین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم هایی وجود دارد که هیچ کس نباید ناگزیر به گرفتن شان شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می گوید، نتیجه گیری کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری به کدام سو رو می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمی بی خبری کافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را که با تلاش به دست آورده ای، نابود می شود و از دست می رود.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران