0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار جهان بر این مدار است که گویی تمام آدمیان، چشم بر رفتار هر یک از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همین یک نفر تنظیم می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دروغ می گوید و با گفتن اینکه همه ی مردم چنین نمی کنند، برای خود عذری می تراشد، کسی است که با وجدان خود بر سر ستیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آزاده اید؛ راه خود را برگزینید؛ یعنی بیافرینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی وجود ندارد، جز در عمل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، محکوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همه ی کارهایی است که انجام می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی جز آنچه به مرحله ی تحقق درمی آید، وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر وجود ندارد، مگر در حدی که طرح های خود را تحقق می بخشد. بنابراین، جز مجموعه ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدمی را سست عنصر می سازد، عمل گریز یا تسلیم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکان عشق، چیزی جز آنچه از عشق تجلی می کند نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به بشر امکان زندگی می دهد، تنها عمل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، باز هم انتخابی کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی متکی به احتمالات که وابسته به حقیقتی نباشد، محکوم به نیستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند آزادی خود را هدف خویش سازد، مگر اینکه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلکه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار جهان بر این مدار است که گویی تمام آدمیان، چشم بر رفتار هر یک از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همین یک نفر تنظیم می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دروغ می گوید و با گفتن اینکه همه ی مردم چنین نمی کنند، برای خود عذری می تراشد، کسی است که با وجدان خود بر سر ستیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آزاده اید؛ راه خود را برگزینید؛ یعنی بیافرینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی وجود ندارد، جز در عمل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، محکوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همه ی کارهایی است که انجام می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی جز آنچه به مرحله ی تحقق درمی آید، وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر وجود ندارد، مگر در حدی که طرح های خود را تحقق می بخشد. بنابراین، جز مجموعه ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدمی را سست عنصر می سازد، عمل گریز یا تسلیم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امکان عشق، چیزی جز آنچه از عشق تجلی می کند نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به بشر امکان زندگی می دهد، تنها عمل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، باز هم انتخابی کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی متکی به احتمالات که وابسته به حقیقتی نباشد، محکوم به نیستی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند آزادی خود را هدف خویش سازد، مگر اینکه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلکه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران