0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مقتولانی که به جلادان خود لبخند می‌زنند، متنفـــرم. ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"افراد به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار می‌دهند." -ژان پل سارتر-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 3 بعدازظهر برای انجام هر کاری، یا زیادی دیر است یا زیادی زود... ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یک نفر به اضافه ی یک نفر مساوی یک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقرا نمی دانند که تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی که پارو نمی زنند فرصت تکان دادن قایق را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجن، زجر آب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان محکوم است که آزاد باشد، چرا که به محض پرتاب شدن به این دنیا، مسئول کارهای خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان روش مند از آزاداندیشی به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یک و یک می شود یک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه گیری و کاهلی، روش کسانی است که می گویند: آنچه را که من نمی توانم کرد دیگران می توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز کشف شده است، مگر چگونه زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند، این فقرا هستند که می میرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که (توهم جاودان بودن) را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مقتولانی که به جلادان خود لبخند می‌زنند، متنفـــرم. ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"افراد به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار می‌دهند." -ژان پل سارتر-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 3 بعدازظهر برای انجام هر کاری، یا زیادی دیر است یا زیادی زود... ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یک نفر به اضافه ی یک نفر مساوی یک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقرا نمی دانند که تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی که پارو نمی زنند فرصت تکان دادن قایق را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجن، زجر آب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان محکوم است که آزاد باشد، چرا که به محض پرتاب شدن به این دنیا، مسئول کارهای خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان روش مند از آزاداندیشی به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یک و یک می شود یک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه گیری و کاهلی، روش کسانی است که می گویند: آنچه را که من نمی توانم کرد دیگران می توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز کشف شده است، مگر چگونه زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند، این فقرا هستند که می میرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که (توهم جاودان بودن) را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران