0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را دریاب... هرگز سازش نکن... کسانی که سازش نمیکنند میمیرند، اما مرگشان عین حیات و زندگیست... آری، تو نیز میمیری، اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد، مردم هستند که خود  را آزاد می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند، اما هیچکس  فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین ساعات حیات استعمار است، و میلیون ها نفر از ساکنان آفریقا، آسیا و امریکای لاتین برخاسته اند تا با زندگی جدید دیدار کنند. حق خود را  بخواهند، حق تعیین سرنوشت خویش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه تا ابد، تا پیروزی. یا مرگ یا میهن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 میدانم،برای کشتن من آمده ای. شلیک کن بزدل،تو یک مرد را میکشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک انقلاب، ‌انسان یا پیروز می ‌شود یا می‌ میرد، اگر آن انقلاب واقعی  باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بیشتر شدن درجات استثمار، حس انقلاب هر لحظه قوی ‌تر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد می آورم اميد به آينده، اندوه آدمی را می شويد. همه چيز در حال  تکامل است. قاعده قصه همين است. حلاوت حيات و ترانه هستی  همين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره خون ريخته شده ما تجربه ايست كه به آيندگان ميرسـد، تا فردا  آن را در مبارزه برای رهایی سرزمينشان بكار ببرند. همچنان كه خلقی خود را آزاد ميسازد و گامی در پيكار برای رهایی بر ميدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان صلح جهانی هستیم، همزیستی مسالمت آمیز نباید به  کشورهای قدرتمند محدود شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن ما و دشمن همه آمریکا، دولت انحصار طلب ایالات متحده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتا مرگم را هم شكست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت  ترانه ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می میرد...  چه کسی می ترسد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن  کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را دریاب... هرگز سازش نکن... کسانی که سازش نمیکنند میمیرند، اما مرگشان عین حیات و زندگیست... آری، تو نیز میمیری، اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد، مردم هستند که خود  را آزاد می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند، اما هیچکس  فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین ساعات حیات استعمار است، و میلیون ها نفر از ساکنان آفریقا، آسیا و امریکای لاتین برخاسته اند تا با زندگی جدید دیدار کنند. حق خود را  بخواهند، حق تعیین سرنوشت خویش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبارزه تا ابد، تا پیروزی. یا مرگ یا میهن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 میدانم،برای کشتن من آمده ای. شلیک کن بزدل،تو یک مرد را میکشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک انقلاب، ‌انسان یا پیروز می ‌شود یا می‌ میرد، اگر آن انقلاب واقعی  باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بیشتر شدن درجات استثمار، حس انقلاب هر لحظه قوی ‌تر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد می آورم اميد به آينده، اندوه آدمی را می شويد. همه چيز در حال  تکامل است. قاعده قصه همين است. حلاوت حيات و ترانه هستی  همين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره خون ريخته شده ما تجربه ايست كه به آيندگان ميرسـد، تا فردا  آن را در مبارزه برای رهایی سرزمينشان بكار ببرند. همچنان كه خلقی خود را آزاد ميسازد و گامی در پيكار برای رهایی بر ميدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان صلح جهانی هستیم، همزیستی مسالمت آمیز نباید به  کشورهای قدرتمند محدود شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن ما و دشمن همه آمریکا، دولت انحصار طلب ایالات متحده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتا مرگم را هم شكست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت  ترانه ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می میرد...  چه کسی می ترسد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن  کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران