0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست برود بگذار برود چيزي كه به التماس آلوده باشد ...
نميخواهم ، هرچه باشد ! حتي زندگي ...
(ارنستو چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني ميخنديد… شايد به زنداني بودن خويش و شايد به آزادی من…  راستی…زندان كدام سوی ميله هاست؟! ( چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک انقلاب، انسان یا پیروز می‌شود یا می‌میرد، اگر آن انقلاب واقعی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرگز نمی‌توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو در برابر هر بی‌عدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران بی رحم تعویض می شوند تا رهبر دیگری بی‌رحم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانستم در لحظه‌ای که روح بزرگ حاکم، ضربه‌ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند، من در کنار مردم عادی خواهم بو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسان سگ ها حیواناتی با وفا و مفید هستند. ولی از نظر گرگ ها، سگ ها گرگ هایی بودند که تن به بردگی دادند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست، بلکه  برهم زدن صف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی مي خنديد، شايد به زندانی بودن خويش و شايد به آزادی زندانبان. راستی، زندان كدام سوی ميله هاست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو از دیدن هر بی عدالتی از خشم تکان بخوری، هم رزم من هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هر چه از دست می رود برود! آنچه را می خواهم که به التماس  نیالوده باشد. هر چه باشد، حتی زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری ما یک فداکاری آگاهانه است، بهائی است که برای آزادی که  می خواهیم بسازیم می پردازیم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از دست برود بگذار برود چيزي كه به التماس آلوده باشد ...
نميخواهم ، هرچه باشد ! حتي زندگي ...
(ارنستو چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني ميخنديد… شايد به زنداني بودن خويش و شايد به آزادی من…  راستی…زندان كدام سوی ميله هاست؟! ( چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک انقلاب، انسان یا پیروز می‌شود یا می‌میرد، اگر آن انقلاب واقعی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرگز نمی‌توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو در برابر هر بی‌عدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران بی رحم تعویض می شوند تا رهبر دیگری بی‌رحم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانستم در لحظه‌ای که روح بزرگ حاکم، ضربه‌ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند، من در کنار مردم عادی خواهم بو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر انسان سگ ها حیواناتی با وفا و مفید هستند. ولی از نظر گرگ ها، سگ ها گرگ هایی بودند که تن به بردگی دادند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست، بلکه  برهم زدن صف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی مي خنديد، شايد به زندانی بودن خويش و شايد به آزادی زندانبان. راستی، زندان كدام سوی ميله هاست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو از دیدن هر بی عدالتی از خشم تکان بخوری، هم رزم من هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هر چه از دست می رود برود! آنچه را می خواهم که به التماس  نیالوده باشد. هر چه باشد، حتی زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری ما یک فداکاری آگاهانه است، بهائی است که برای آزادی که  می خواهیم بسازیم می پردازیم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران