0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درستكاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم خوشبینی هستم؛ فكر نمی كنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درستكاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم خوشبینی هستم؛ فكر نمی كنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران