0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه كردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دریافته ام كه ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه اراده كنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا جای كافی برای همه هست. پس به جای اینكه جای كسی را بگیری، سعی كن جای خودت را پیدا كنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن جشنی نباشد كه آرزویش را داشتی، اما حال كه به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش كامل آن است كه از هیچ برای خود سوژه بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي خيانت ديدي،بدان که قيمتت بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست . هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده را نابود نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یکی از تضادهای زندگی ما است ،که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی را داشتی ،اما حالا که به آن دعوت شده ای ، تا میتوانی زیبا برقص.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست خوردن ناراحتی ندارد.آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه كردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دریافته ام كه ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه اراده كنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا جای كافی برای همه هست. پس به جای اینكه جای كسی را بگیری، سعی كن جای خودت را پیدا كنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن جشنی نباشد كه آرزویش را داشتی، اما حال كه به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش كامل آن است كه از هیچ برای خود سوژه بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي خيانت ديدي،بدان که قيمتت بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست . هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده را نابود نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یکی از تضادهای زندگی ما است ،که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی را داشتی ،اما حالا که به آن دعوت شده ای ، تا میتوانی زیبا برقص.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست خوردن ناراحتی ندارد.آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران