0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین الماس جهان آفتاب است،که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استوار ، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یکی از تضادهای زندگی ما است ،که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلمسازان باید به این نکته نیز بیاندیشند که فیلمهایشان را  در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی را داشتی ، اما حالا که به آن دعوت شده ای ، تا میتوانی زیبا برقص.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست.  به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست . هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده را نابود نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخشانترین تاجی كه مردم بر سر می نهند، در آتش كوره ها ساخته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه كن تا شادی ناامید نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است كه پست و بی عاطفه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن خود یكبار بترس و از دوست خود هزار بار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند كه فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین الماس جهان آفتاب است،که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استوار ، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یکی از تضادهای زندگی ما است ،که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلمسازان باید به این نکته نیز بیاندیشند که فیلمهایشان را  در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی را داشتی ، اما حالا که به آن دعوت شده ای ، تا میتوانی زیبا برقص.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست.  به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست . هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده را نابود نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخشانترین تاجی كه مردم بر سر می نهند، در آتش كوره ها ساخته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه كن تا شادی ناامید نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است كه پست و بی عاطفه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن خود یكبار بترس و از دوست خود هزار بار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند كه فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران