0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلین خطاب به دخترش: از خدا نخواه که همه دنیا رابه تو بدهد , از خدا بخواه کسی را به تو بدهد که تو را به همه دنیا ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی ۱۰۰ دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده تو ۱۰۰۰ دلیل برای خندیدن به اون نشون بده - چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر هر چیزی خوب میشه اگه نشد بدون هنوز اخرش نرسیده. <چارلی چاپلین>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دﺷﻤﻦ ﺧﻮدت ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺘﺮس و از دوﺳﺖ ﺧﻮدت ﻫﺰار ﺑﺎر. ﭼﺎرﻟﻲ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي فاصله اين بدبختي است تا بدبختي ديگر ^_^ چارلي چاپلين!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را به هر کسی بگویم ..! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم ، تا همه فکر کنند ، نه دردی دارم و نه قلبی ... چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست خوردن ناراحتی ندارد . آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی خیانت دیدی ، بدان که قیمتت بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلین خطاب به دخترش: از خدا نخواه که همه دنیا رابه تو بدهد , از خدا بخواه کسی را به تو بدهد که تو را به همه دنیا ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی ۱۰۰ دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده تو ۱۰۰۰ دلیل برای خندیدن به اون نشون بده - چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر هر چیزی خوب میشه اگه نشد بدون هنوز اخرش نرسیده. <چارلی چاپلین>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دﺷﻤﻦ ﺧﻮدت ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺘﺮس و از دوﺳﺖ ﺧﻮدت ﻫﺰار ﺑﺎر. ﭼﺎرﻟﻲ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي فاصله اين بدبختي است تا بدبختي ديگر ^_^ چارلي چاپلين!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را به هر کسی بگویم ..! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم ، تا همه فکر کنند ، نه دردی دارم و نه قلبی ... چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوبی باش اما وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست خوردن ناراحتی ندارد . آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی خیانت دیدی ، بدان که قیمتت بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران