0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چه كارگر باشيم، چه منشي، چه رئيس يا رئيس بزرگ، بايد كارمان را دوست داشته باشيم و بايد بتوانيم نيازهاي خود را برآورده كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي‌تواند شما را خشمگين كند، مگر اينكه خود شما آمادگي آن را داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معيار غايي يك مرد، اين نيست كه در زمان‌هاي آسودگي در كجا ايستاده است، بلكه چگونگي كردار او در ناسازگاري‌ها و چالش‌هاست كه اهميت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري را بكنيد كه از عهده‌ي آن برآييد و در توان شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه بخواهيد سبب شادي باشيد، بخشي از آن نيز به خود شما برمي‌گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارآمدترين راه براي كاهش پيامدهاي منفي و زيان‌بخش تغييرات، اين است كه برنامه‌ريزي ذهني داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان خوب، آن‌هايي هستند كه نود درصد اوقات، شادي مي‌بخشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چيزي آغاز و پاياني دارد. انسان بايد پله‌ پله نردبان پيشرفت را طي كند و به همان سان بتواند به آساني، از آن پايين بيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري را كه دوست داريد، برگزينيد و هرگز در زندگي، خود را ناگزير به انجام كاري كه نمي‌خواهيد، نكنيد؛ حتي يك روز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت در كاري كامياب خواهيد شد، مگر اينكه با خوشي، آن كار را انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كار نادرستي مي‌كنيد، افسوس راستين خود را نشان دهيد و بگذاريد ديگران بفهمند كه از اين كار خود، پشيمان شده‌‌ايد و آشفته هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌كس به اندازه‌ي كسي كه چيزي براي ارائه كردن ندارد، نيازمند لبخند نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با لبخند خود، ديگري را بي‌نياز مي‌سازيد، ولي از خود شما چيزي كم نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كتاب، سلاحي بسازيد تا در دوئل زندگي، پيروز شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما قهرمان خود هستيد؛ شرافت شما بسياري از قله‌ها را فتح خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار و انديشه‌اي كه شما در مورد خودتان داريد، بسيار مهم‌تر از پندار ديگران درباره‌ي شماست

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چه كارگر باشيم، چه منشي، چه رئيس يا رئيس بزرگ، بايد كارمان را دوست داشته باشيم و بايد بتوانيم نيازهاي خود را برآورده كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي‌تواند شما را خشمگين كند، مگر اينكه خود شما آمادگي آن را داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معيار غايي يك مرد، اين نيست كه در زمان‌هاي آسودگي در كجا ايستاده است، بلكه چگونگي كردار او در ناسازگاري‌ها و چالش‌هاست كه اهميت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري را بكنيد كه از عهده‌ي آن برآييد و در توان شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه بخواهيد سبب شادي باشيد، بخشي از آن نيز به خود شما برمي‌گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارآمدترين راه براي كاهش پيامدهاي منفي و زيان‌بخش تغييرات، اين است كه برنامه‌ريزي ذهني داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان خوب، آن‌هايي هستند كه نود درصد اوقات، شادي مي‌بخشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چيزي آغاز و پاياني دارد. انسان بايد پله‌ پله نردبان پيشرفت را طي كند و به همان سان بتواند به آساني، از آن پايين بيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري را كه دوست داريد، برگزينيد و هرگز در زندگي، خود را ناگزير به انجام كاري كه نمي‌خواهيد، نكنيد؛ حتي يك روز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت در كاري كامياب خواهيد شد، مگر اينكه با خوشي، آن كار را انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كار نادرستي مي‌كنيد، افسوس راستين خود را نشان دهيد و بگذاريد ديگران بفهمند كه از اين كار خود، پشيمان شده‌‌ايد و آشفته هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌كس به اندازه‌ي كسي كه چيزي براي ارائه كردن ندارد، نيازمند لبخند نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با لبخند خود، ديگري را بي‌نياز مي‌سازيد، ولي از خود شما چيزي كم نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كتاب، سلاحي بسازيد تا در دوئل زندگي، پيروز شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما قهرمان خود هستيد؛ شرافت شما بسياري از قله‌ها را فتح خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار و انديشه‌اي كه شما در مورد خودتان داريد، بسيار مهم‌تر از پندار ديگران درباره‌ي شماست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران