0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد رشد و برتري شما درون خود شماست، نه جايي ديگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سبب جذابيت زن، نه، بلكه به سبب مَنشي كه دارد، درباره‌‌‌ي او داوري كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي اين كه تصوير خوبي از خودتان داشته باشيد، كاري براي كسي بكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكن؛ كسي كه با نيت قلبي، چيزي را مي‌دهد، انگار دو برابر داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بياييد پيش از اينكه بسيار دير شود، گذشت كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك بار "نه" گفتن، از چندين بار افسوس خوردن، رهايي پيدا مي‌كنيد و به دنيال آن، فشارهاي ذهني نخواهيد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك سپاسگزاري فوري، هميشه از يك نامه‌ي دو صفحه‌اي كه قرار است دو هفته ديگر فرستاده شود، كارآمدتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردي، هم آموزگار است و هم دانش‌آموز. شما ياد مي‌گيريد و سپس، آموزش مي‌دهيد. فراموش نكنيد كه يادگيري همراه با آموزش و آموزش، همراه با يادگيري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مشت خاك و يك مشت گندم، بيشتر از يك كتابخانه به دانش ما مي‌افزايد. همه‌ي كاري كه بايد بكنيم، اين است كه بپرسيم و بپرسيم و بپرسيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌كس نمي‌تواند به شما كمك كند، مگر خودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي افسوس خوردن، خودتان را درگير مسائل كنيد و در تكاپو باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اين كه تصوير خوبي از خودتان داشته باشيد، كاري براي كسي بكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزاري، يك هديه است و سپاسگزاري خالصانه به جا آوردن، خود، گونه‌اي هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكن؛ كسي كه با نيت قلبي، چيزي را مي‌دهد، انگار دو برابر داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوشيد آن بز پرآوازه نباشيد كه شير مي‌دهد، ولي لگد مي‌زند و آن را مي‌ريزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تلاش ديگران، براي خود اعتبار كسب نكنيد؛ چون به زودي، احترام و بزرگي خود را از دست خواهيد داد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد رشد و برتري شما درون خود شماست، نه جايي ديگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سبب جذابيت زن، نه، بلكه به سبب مَنشي كه دارد، درباره‌‌‌ي او داوري كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي اين كه تصوير خوبي از خودتان داشته باشيد، كاري براي كسي بكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكن؛ كسي كه با نيت قلبي، چيزي را مي‌دهد، انگار دو برابر داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بياييد پيش از اينكه بسيار دير شود، گذشت كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك بار "نه" گفتن، از چندين بار افسوس خوردن، رهايي پيدا مي‌كنيد و به دنيال آن، فشارهاي ذهني نخواهيد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك سپاسگزاري فوري، هميشه از يك نامه‌ي دو صفحه‌اي كه قرار است دو هفته ديگر فرستاده شود، كارآمدتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردي، هم آموزگار است و هم دانش‌آموز. شما ياد مي‌گيريد و سپس، آموزش مي‌دهيد. فراموش نكنيد كه يادگيري همراه با آموزش و آموزش، همراه با يادگيري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مشت خاك و يك مشت گندم، بيشتر از يك كتابخانه به دانش ما مي‌افزايد. همه‌ي كاري كه بايد بكنيم، اين است كه بپرسيم و بپرسيم و بپرسيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌كس نمي‌تواند به شما كمك كند، مگر خودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي افسوس خوردن، خودتان را درگير مسائل كنيد و در تكاپو باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اين كه تصوير خوبي از خودتان داشته باشيد، كاري براي كسي بكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزاري، يك هديه است و سپاسگزاري خالصانه به جا آوردن، خود، گونه‌اي هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكن؛ كسي كه با نيت قلبي، چيزي را مي‌دهد، انگار دو برابر داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوشيد آن بز پرآوازه نباشيد كه شير مي‌دهد، ولي لگد مي‌زند و آن را مي‌ريزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تلاش ديگران، براي خود اعتبار كسب نكنيد؛ چون به زودي، احترام و بزرگي خود را از دست خواهيد داد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران