0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از كسي كه چيزي براي از دست دادن ندارد، خشمگين نشويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كردار، گفتار و رفتار با دوستان، روراست باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرمان فرزندان خود باشيد. هر زمان كه نياز شد، آنها را تمجيد و ستايش كنيد؛ حتي براي كارهاي كوچك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت، كليد همكاري‌ها و ماندن در كنار يكديگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه كردن سبب شرمساري نمي‌شود؛ يك عذرخواهي خالصانه، روش بزرگ منشانه‌اي براي جبران كار نادرست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، يك نه به جا، از صدها غم و اندوه جلوگيري مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كامروا هستيم كه بتوانيم محدوده‌‌ي خود را به شكلي راستين بيان كنيم و از اين كه هر روز بتوانيم اين محدوده را همچنان كه به پيش مي‌رويم، بزرگتر كنيم، لذت مي‌بريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي در اين است كه حتي اگر كار كوچكي مي‌كنيد، با لبخندي بر لب و از دل و جان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست، در نزد انسان خردمند، به زمين افتادت نيست، بلكه بر زمين نشستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به خودش احترام نگذارد، نبايد اميد داشته باشد كه ديگران، وي را ارجمند شمارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز شرافت خود را از دست ندهيد، چون اگر اين را از دست بدهيد، همه چيز را از دست داده‌ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد كه انتقادات، شما را بيازارد، بلكه انتقاد بايد كمك كند تا فردايي بهتر بسازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم براه نباشيد كه كشتي به شما برسد، شما به سمت آن شنا كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن تجربيات آسان است؛ فقط كافي‌ست نوشتن را آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود و ديگران، روراست باشيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از كسي كه چيزي براي از دست دادن ندارد، خشمگين نشويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كردار، گفتار و رفتار با دوستان، روراست باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرمان فرزندان خود باشيد. هر زمان كه نياز شد، آنها را تمجيد و ستايش كنيد؛ حتي براي كارهاي كوچك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت، كليد همكاري‌ها و ماندن در كنار يكديگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه كردن سبب شرمساري نمي‌شود؛ يك عذرخواهي خالصانه، روش بزرگ منشانه‌اي براي جبران كار نادرست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، يك نه به جا، از صدها غم و اندوه جلوگيري مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كامروا هستيم كه بتوانيم محدوده‌‌ي خود را به شكلي راستين بيان كنيم و از اين كه هر روز بتوانيم اين محدوده را همچنان كه به پيش مي‌رويم، بزرگتر كنيم، لذت مي‌بريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي در اين است كه حتي اگر كار كوچكي مي‌كنيد، با لبخندي بر لب و از دل و جان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست، در نزد انسان خردمند، به زمين افتادت نيست، بلكه بر زمين نشستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به خودش احترام نگذارد، نبايد اميد داشته باشد كه ديگران، وي را ارجمند شمارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز شرافت خود را از دست ��دهيد، چون اگر اين را از دست بدهيد، همه چيز را از دست داده‌ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد كه انتقادات، شما را بيازارد، بلكه انتقاد بايد كمك كند تا فردايي بهتر بسازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم براه نباشيد كه كشتي به شما برسد، شما به سمت آن شنا كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن تجربيات آسان است؛ فقط كافي‌ست نوشتن را آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خود و ديگران، روراست باشيد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران