0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار و انديشه‌اي كه شما در مورد خودتان داريد، بسيار مهم‌تر از پندار ديگران درباره‌ي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون شادمان هستيم، لبخند نمي‌زنيم، بلكه شادمانيم، چون لبخند مي‌زنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك لبخند ساده، بسيار بهتر از يك لباس گران‌قيمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روراست باش؛ هيچ چيز برتر و بالاتر از روراست بودن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه مسائل بسيار دشوار، پاسخ‌هاي ساده‌اي دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كدام از ما نمي‌توانيم كارهاي بزرگ انجام دهيم، ولي مي‌توانيم كارهاي كوچك را ماهرانه انجام دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرورش و بزرگ كردن فرزند، فقط يك دانش نيست، بلكه هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين آتش‌هاي دنيا را مي‌توان فقط با يك فنجان آب در زمان مناسب، خاموش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پايدارترين درختان با يك تبر عادي در ضربه‌ي صدم، سرانجام، بريده مي‌شوند، ولي اين، سبب نمي‌شود كه بگوييم نود و نه ضربه‌ي ديگر، هيچ نقشي در كاميابي نداشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدزباني، فقط شنونده را آزار نمي‌دهد، بلكه به همان اندازه، ارزش و احترام گوينده را نيز پايين مي‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بهترين مهارت‌ها نيز اگر نگرش شما سست و منفي باشد، راه به جايي نخواهيد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك فرد كامروا ممكن است شاد نباشد، ولي يك فرد شاد، بي‌شك كامرواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد استعدادهايمان را در راه رسيدن به پيشرفت، به كار گيريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن استعداد، چندان باارزش نيست، مگر اين كه بدانيد با آن، چه بكنيد و چگونه از اين استعداد، بهره‌مند شويد و همه‌ي اين‌ها، به نگرش شما بستگي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آن آساني كه مي‌توانيد خودتان را دگرگون كنيد، ديگران را نمي‌توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند باشيد، كه خرد، بهترين دوست شماست

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندار و انديشه‌اي كه شما در مورد خودتان داريد، بسيار مهم‌تر از پندار ديگران درباره‌ي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون شادمان هستيم، لبخند نمي‌زنيم، بلكه شادمانيم، چون لبخند مي‌زنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك لبخند ساده، بسيار بهتر از يك لباس گران‌قيمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روراست باش؛ هيچ چيز برتر و بالاتر از روراست بودن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه مسائل بسيار دشوار، پاسخ‌هاي ساده‌اي دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كدام از ما نمي‌توانيم كارهاي بزرگ انجام دهيم، ولي مي‌توانيم كارهاي كوچك را ماهرانه انجام دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرورش و بزرگ كردن فرزند، فقط يك دانش نيست، بلكه هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين آتش‌هاي دنيا را مي‌توان فقط با يك فنجان آب در زمان مناسب، خاموش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پايدارترين درختان با يك تبر عادي در ضربه‌ي صدم، سرانجام، بريده مي‌شوند، ولي اين، سبب نمي‌شود كه بگوييم نود و نه ضربه‌ي ديگر، هيچ نقشي در كاميابي نداشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدزباني، فقط شنونده را آزار نمي‌دهد، بلكه به همان اندازه، ارزش و احترام گوينده را نيز پايين مي‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بهترين مهارت‌ها نيز اگر نگرش شما سست و منفي باشد، راه به جايي نخواهيد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك فرد كامروا ممكن است شاد نباشد، ولي يك فرد شاد، بي‌شك كامرواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد استعدادهايمان را در راه رسيدن به پيشرفت، به كار گيريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن استعداد، چندان باارزش نيست، مگر اين كه بدانيد با آن، چه بكنيد و چگونه از اين استعداد، بهره‌مند شويد و همه‌ي اين‌ها، به نگرش شما بستگي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آن آساني كه مي‌توانيد خودتان را دگرگون كنيد، ديگران را نمي‌توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند باشيد، كه خرد، بهترين دوست شماست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران