0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه مرتكب اشتباه مي‌شويد، تلاش كنيد از آن درس بگيريد، نه اينكه خشمگين شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، همچون بازي‌ست و بازي كردن، هميشه انسان را از خشم و نگراني دور خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كارهاي بيهوده، زمان خود را هدر ندهيد و مانع پيشرفت خود نشويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم‌براه نمانيد تا كسي، كاري را بسيار خوب انجام دهد و سپس، او را تمجيد و ستايش كنيد. زماني كه كسي همه‌ي تلاش خود را هم كرد، سزاوار ستايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تنها بايد بتوانيد ديگران را ببخشيد، بلكه بايد بتوانيد خودتان را نيز ببخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش و گذشت همچون مديريت، نويسندگي، نقاشي و رانندگي، يك هنر به شمار مي‌رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترين مسائل، ساده‌ترين راهكارها را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنراني نكنيد؛ مرد عمل باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه‌ها هميشه براي ابراز احساسات دروني انسان كافي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در يك ارتباط دو جانبه، تنها واژه‌ها نيستند كه كارآمدند، بلكه سكوت هم مي‌تواند شگفتي بيافريند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دختر شما تجربه و بينشي گسترده نسبت به دنياي پيرامون خود داشته باشد، بهتر است از اينكه دكتر يا مهندس شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيرش اشتباه، شما را خردمندتر مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي خدمت كردن نيازي به داشتن مدرك دانشگاهي نيست. شما ناگزير نيستيد كه درباره‌ي افلاطون و ارسطو و يا تئوري انيشتين بدانيد؛ شما فقط به قلبي سرشار از نيكي و مهرباني و روحي سرشار از عشق نياز داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما زمان خود را صرف ورزش نمي‌كنيد، بلكه زمان خود را روي ورزش، سرمايه‌گذاري مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي مي‌تواند بزرگ باشد، چون همه مي‌توانند خدمت كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك لوله‌كش خوب بهتر از فيلسوف شيطان صفت است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه مرتكب اشتباه مي‌شويد، تلاش كنيد از آن درس بگيريد، نه اينكه خشمگين شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، همچون بازي‌ست و بازي كردن، هميشه انسان را از خشم و نگراني دور خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كارهاي بيهوده، زمان خود را هدر ندهيد و مانع پيشرفت خود نشويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم‌براه نمانيد تا كسي، كاري را بسيار خوب انجام دهد و سپس، او را تمجيد و ستايش كنيد. زماني كه كسي همه‌ي تلاش خود را هم كرد، سزاوار ستايش است.

تعداد پیامک

:

نو�� اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تنها بايد بتوانيد ديگران را ببخشيد، بلكه بايد بتوانيد خودتان را نيز ببخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش و گذشت همچون مديريت، نويسندگي، نقاشي و رانندگي، يك هنر به شمار مي‌رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترين مسائل، ساده‌ترين راهكارها را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنراني نكنيد؛ مرد عمل باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه‌ها هميشه براي ابراز احساسات دروني انسان كافي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در يك ارتباط دو جانبه، تنها واژه‌ها نيستند كه كارآمدند، بلكه سكوت هم مي‌تواند شگفتي بيافريند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دختر شما تجربه و بينشي گسترده نسبت به دنياي پيرامون خود داشته باشد، بهتر است از اينكه دكتر يا مهندس شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيرش اشتباه، شما را خردمندتر مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي خدمت كردن نيازي به داشتن مدرك دانشگاهي نيست. شما ناگزير نيستيد كه درباره‌ي افلاطون و ارسطو و يا تئوري انيشتين بدانيد؛ شما فقط به قلبي سرشار از نيكي و مهرباني و روحي سرشار از عشق نياز داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما زمان خود را صرف ورزش نمي‌كنيد، بلكه زمان خود را روي ورزش، سرمايه‌گذاري مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي مي‌تواند بزرگ باشد، چون همه مي‌توانند خدمت كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك لوله‌كش خوب بهتر از فيلسوف شيطان صفت است