0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذهن خود را متمركز كنيد، همه‌ي كاميابي‌ها به درستي از آن شما خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ساعت‌هاي بسيار كار كنيد، ولي پدري خشن باشيد، يعني هيچ كاري نكرده‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچكترين واكنش‌‌ها ممكن است پيامدهاي بزرگي در پي داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي هرگز كامل نمي‌شود، مگر اينكه ديگران را نيز بهره‌مند كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از به زبان آوردن پرسش‌هاي نابخردانه هرگز نترسيد؛ زيرا آسان‌تر از ارتكاب به كارهاي نادرست و نابخردانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه آموزش، كمابيش تنها چيزي‌ست كه بايد در آن، آزاد بود و يك شخص، به اندازه‌ي كشش و گنجايش مي‌تواند از آن بهره‌ ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد كه شايد اگر پسرتان را به ديدن يك مزرعه بفرستيد، بيشتر آمورنده باشد تا اين كه در مدرسه‌ي اقتصاد در هاروارد كسب دانش كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خود باور داشته و شرافت داشته باشيد، هرگز كسي نمي‌تواند شما را خوار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خود، متكي باشيد؛ در شرايط دشوار، هيچ دوستي، بهتر از قلب دلير شما نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زماني مي‌توانيم ديگران را شاد كنيم كه خود، به اندازه‌ي كافي شاد باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از ما در زندگي با چنان گام‌هاي شتاب‌زده‌اي در رقابت هستيم كه حتي زمان نداريم دمي درنگ كرده، بنگريم و بينديشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوري كوچك، زود داغ مي‌شود؛ پس گنجايش خود را زياد كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي را كه نمي‌تواني دگرگون سازي، بپذير و چيزي را كه نمي‌تواني بپذيري، دگرگون كن

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باترا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذهن خود را متمركز كنيد، همه‌ي كاميابي‌ها به درستي از آن شما خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ساعت‌هاي بسيار كار كنيد، ولي پدري خشن باشيد، يعني هيچ كاري نكرده‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچكترين واكنش‌‌ها ممكن است پيامدهاي بزرگي در پي داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي هرگز كامل نمي‌شود، مگر اينكه ديگران را نيز بهره‌مند كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از به زبان آوردن پرسش‌هاي نابخردانه هرگز نترسيد؛ زيرا آسان‌تر از ارتكاب به كارهاي نادرست و نابخردانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه آموزش، كمابيش تنها چيزي‌ست كه بايد در آن، آزاد بود و يك شخص، به اندازه‌ي كشش و گنجايش مي‌تواند از آن بهره‌ ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد كه شايد اگر پسرتان را به ديدن يك مزرعه بفرستيد، بيشتر آمورنده باشد تا اين كه در مدرسه‌ي اقتصاد در هاروارد كسب دانش كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خود باور داشته و شرافت داشته باشيد، هرگز كسي نمي‌تواند شما را خوار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خود، متكي باشيد؛ در شرايط دشوار، هيچ دوستي، بهتر از قلب دلير شما نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زماني مي‌توانيم ديگران را شاد كنيم كه خود، به اندازه‌ي كافي شاد باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از ما در زندگي با چنان گام‌هاي شتاب‌زده‌اي در رقابت هستيم كه حتي زمان نداريم دمي درنگ كرده، بنگريم و بينديشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوري كوچك، زود داغ مي‌شود؛ پس گنجايش خود را زياد كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي را كه نمي‌تواني دگرگون سازي، بپذير و چيزي را كه نمي‌تواني بپذيري، دگرگون كن

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران